Lægemidler og indikations­udvidelser

Medicinrådet udarbejder anbefalinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Du kan læse mere om Medicinrådets arbejde med nye lægemidler og indikationsudvidelser her. 

Du kan abonnere på de enkelte lægemidler og modtage ændringerne via e-mail. Klik på  rss-ikonet, når du er inde på siden for det lægemiddel, som du gerne vil abonnere på.

Viser 74 resultater

1 - 25 af 74 resultater
Sygdomsområde Specifik sygdom Lægemiddel Fagudvalg Sidst opdateret
Dermatologi, Hudsygdomme Arveligt angioødem, Hereditært angioødem Berotralstat (Orladeyo) Arveligt angioødem 27-01-2022
Lunge- og luftvejssygdomme Interstitielle lungesygdomme Nintedanib (Ofev) Lungeemfysem og lungefibrose 27-01-2022
Lunge- og luftvejssygdomme Interstitielle lungesygdomme Nintedanib (Ofev) Lungeemfysem og lungefibrose 27-01-2022
Gigtsygdomme Psoriasis artrit, Psoriasisgigt Upadacitinib (Rinvoq) Gigtsygdomme 27-01-2022
Cancer, Hudsygdomme, Kræftsygdomme Hudkræft Cemiplimab (Libtayo) Modermærkekræft og non-melanom hudkræft 25-01-2022
Cancer, Kræftsygdomme Brystkræft, Mammacancer Tucatinib (Tukysa) i kombination med trastuzumab og capecitabin Brystkræft 25-01-2022
Cancer, Kræftsygdomme Cancer øsofagi, Spiserørskræft Nivolumab (Opdivo) Kræft i mavesæk og mavemund 24-01-2022
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Selpercatinib (Retevmo) Lungekræft 17-01-2022
Psykiatriske lidelser Depression Esketamin (Spravato) Behandlingsresistent depression hos voksne 14-01-2022
Lunge- og luftvejssygdomme Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP) Dupilumab (Dupixent) Inflammatoriske lidelser i næse og bihuler 13-01-2022
Cancer, Kræftsygdomme Malignt melanom, Modermærkekræft Pembrolizumab (Keytruda) Modermærkekræft og non-melanom hudkræft 10-01-2022
Cancer, Kræftsygdomme Nyrekræft, Renalcellekarcinom Pembrolizumab (Keytruda) Nyrekræft 10-01-2022
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Amivantamab (Rybrevant) Lungekræft 10-01-2022
Blodsygdomme, Hæmatologi Benign hæmatologi Avatrombopag (Doptelet) Benign hæmatologi 03-01-2022
Blodsygdomme, Cancer, Hæmatologi, Kræftsygdomme Polycytæmi vera Ropeginterferon-alfa-2b Kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi) 22-12-2021
Neurologiske sygdomme Epilepsi Fenfluramin (Fintepla) Epilepsi 15-12-2021
Neurologiske sygdomme Neuromyelitis optica spektrumsygdom Satralizumab (Enspryng) Multipel sklerose 30-11-2021
Cancer, Kræftsygdomme Akut leukæmi, Blodkræft Venetoclax (Venclyxto) i kombination med et hypomethylerende stof Akut leukæmi 25-11-2021
Neurologiske sygdomme Multipel Sklerose Diroximel fumarate (Vumerity) Multipel sklerose 19-11-2021
Cancer, Kræftsygdomme Brystkræft, Mammacancer Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med kemoterapi Brystkræft 15-11-2021
Lunge- og luftvejssygdomme Astma Dupilumab (Dupixent) Svær astma 15-11-2021
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Lorlatinib (Lorviqua) Lungekræft 15-11-2021
Cancer, Kræftsygdomme Nyrekræft, Renalcellekarcinom Cabozantinib (Cabometyx) i komb. med nivolumab (Opdivo) Nyrekræft 09-11-2021
Leversygdomme Progressiv familiær intrahepatisk kolestase Odevixibat (Bylvay) Leversygdomme 04-11-2021
Cancer, Kræftsygdomme Cancer øsofagi, Spiserørskræft Nivolumab (Opdivo) i kombination med fluoropyrimidin- og platinbaseret kemoterapi Kræft i mavesæk og mavemund 04-11-2021
1 - 25 af 74 resultater
Henter