Lægemidler og indikations­udvidelser

Medicinrådet udarbejder anbefalinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Du kan læse mere om Medicinrådets arbejde med nye lægemidler og indikationsudvidelser her. 

Du kan abonnere på de enkelte lægemidler og modtage ændringerne via e-mail. Klik på  rss-ikonet, når du er inde på siden for det lægemiddel, som du gerne vil abonnere på.

Viser 68 resultater

1 - 25 af 68 resultater
Sygdomsområde Specifik sygdom Lægemiddel Fagudvalg Sidst opdateret
Cancer, Kræftsygdomme Prostatacancer, Prostatakræft Darolutamid (Nubeqa) Kræft i blærehalskirtlen 25-02-2021
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Lorlatinib (Lorviqua) Lungekræft 24-02-2021
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Entrectinib (Rozlytrek) Lungekræft 24-02-2021
Neuromuskulære sygdomme Muskelsvind, Spinal muskelatrofi Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) Spinal muskelatrofi 24-02-2021
Cancer, Kræftsygdomme Lungekræft Atezolizumab (Tecentriq) Lungekræft 12-02-2021
Stofskiftesygdomme Fenylketonuri Pegvaliase (Palynziq) Fenylketonuri 12-02-2021
Hjerte- og kredsløbssygdomme Forebyggende behandling mod blodpropper, Tromboseprofylakse Andexanet alfa (Ondexxya) Behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter 09-02-2021
Cancer, Kræftsygdomme Kræft med NTRK-fusion Entrectinib (Rozlytrek) Tværgående kræftlægemidler 08-02-2021
Cancer, Kræftsygdomme Lymfomer Mogamulizumab (Poteligeo) Lymfekræft (lymfomer) 05-02-2021
Cancer, Kræftsygdomme Brystkræft, Mammacancer Neratinib (Nerlynx) Brystkræft 05-02-2021
Psykiatriske lidelser Depression Esketamin (Spravato) Behandlingsresistent depression hos voksne 04-02-2021
Hjerte- og kredsløbssygdomme, Kardiologi Forhøjede kolesteroler eller triglycerider i blodet, Hyperlipidæmi Inclisiran (Leqvio) Lipidforstyrrelser (dyslipidæmi) 04-02-2021
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft, Skjoldbruskkirtelkræft, Thyreoideakræft Selpercatinib (Retevmo) Tværgående kræftlægemidler 03-02-2021
Gigtsygdomme, Reumatologi Aksial spondylartrit, Rygsøjlegigt Ixekizumab (Taltz) Gigtsygdomme 03-02-2021
Infektionssygdomme Hiv/aids Cabotegravir/rilpivirine Hiv/aids 29-01-2021
Lunge- og luftvejssygdomme Interstitielle lungesygdomme Nintedanib (Ofev) Lungeemfysem og lungefibrose 26-01-2021
Lunge- og luftvejssygdomme Interstitielle lungesygdomme Nintedanib (Ofev) Lungeemfysem og lungefibrose 26-01-2021
Gigtsygdomme, Reumatologi Psoriasis artrit, Psoriasisgigt Guselkumab (Tremfya) Gigtsygdomme 26-01-2021
Blodsygdomme, Cancer, Hæmatologi, Kræftsygdomme Polycytæmi vera Ropeginterferon-alfa-2b Kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi) 25-01-2021
Cancer, Kræftsygdomme Knoglemarvskræft, Myelomatose Daratumumab (Darzalex) i komb. med bortezomib, thalidomid og dexamethason Knoglemarvskræft (myelomatose) 22-01-2021
Psykiatriske lidelser Depression Esketamin (Spravato) Behandlingsresistent depression hos voksne 22-01-2021
Dermatologi, Hudsygdomme Atopisk dermatitis Tralokinumab Atopisk eksem 22-01-2021
Endokrinologi, Stofskiftesygdomme Akut hepatisk porfyri Givosiran (Givlaari) Porfyrisygdomme 22-01-2021
Cancer, Kræftsygdomme Brystkræft, Mammacancer Alpelisib (Piqray) Brystkræft 21-01-2021
Cancer Spiserørskræft Nivolumab (Opdivo) Kræft i mavesæk og mavemund 15-01-2021
1 - 25 af 68 resultater
Henter