Lægemidler og indikations­udvidelser

Medicinrådet udarbejder anbefalinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Du kan læse mere om Medicinrådets arbejde med nye lægemidler og indikationsudvidelser her.

Du kan abonnere på de enkelte lægemidler og modtage ændringerne via e-mail. Klik på  rss-ikonet, når du er inde på siden for det lægemiddel, som du gerne vil abonnere på.

Viser 76 resultater

1 - 25 af 76 resultater
Sygdomsområde Specifik sygdom Lægemiddel Fagudvalg Status Sidst opdateret
Øjensygdomme Aldersrelateret makuladegeneration Faricimab (Vabysmo) Øjensygdomme Indplaceres direkte i behandlingsvejledning 20-09-2022
Øjensygdomme Diabetisk maculaødem Faricimab (Vabysmo) Øjensygdomme Indplaceres direkte i behandlingsvejledning 20-09-2022
Cancer, Kræftsygdomme Brystkræft, Mammacancer Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med paclitaxel, nab-paclitaxel eller gemcitabin + carboplatin Brystkræft Igangværende 19-09-2022
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Cemiplimab (Libtayo) Lungekræft Igangværende 19-09-2022
Cancer, Kræftsygdomme Prostatacancer, Prostatakræft Darolutamid (Nubeqa) i komb. med docetaxel Kræft i blærehalskirtlen Igangværende 19-09-2022
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Osimertinib (Tagrisso) Lungekræft Igangværende 16-09-2022
Cancer, Kræftsygdomme Cancer øsofagi, Spiserørskræft Nivolumab (Opdivo) i kombination med fluoropyrimidin- og platinbaseret kemoterapi Kræft i mavesæk og mavemund Igangværende 16-09-2022
Cancer, Kræftsygdomme Brystkræft, Mammacancer Sacituzumab govitecan (Trodelvy) Brystkræft Igangværende 16-09-2022
Cancer, Kræftsygdomme Kræft i blære og urinveje, Urotelialt karcinom Nivolumab (Opdivo) Blære- og urotelialkræft Igangværende 15-09-2022
Immundefekter og transplantation Nyretransplantation Imlifidase (Idefirix) Nyretransplantation Igangværende 09-09-2022
Neurologiske sygdomme Migræne Eptinezumab (Vyepti) Migræne Igangværende 06-09-2022
Cancer, Kræftsygdomme Akut leukæmi, Blodkræft Venetoclax (Venclyxto) i kombination med et hypomethylerende stof Akut leukæmi Igangværende 01-09-2022
Cancer, Kræftsygdomme Blodkræft, Kronisk lymfatisk leukæmi Zanubrutinib (Brukinsa) Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Igangværende 29-08-2022
Gastroenterologi, Mave- og tarmsygdomme Kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Ozanimod (Zeposia) Inflammatoriske tarmsygdomme Igangværende 26-08-2022
Cancer, Kræftsygdomme Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) Tafasitamab (Minjuvi) Lymfekræft (lymfomer) Igangværende 26-08-2022
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Sotorasib (Lumykras) Lungekræft Igangværende 26-08-2022
Cancer, Kræftsygdomme Prostatacancer, Prostatakræft Apalutamid (Erleada) Kræft i blærehalskirtlen Igangværende 26-08-2022
Cancer, Kræftsygdomme Kræft i blære og urinveje, Urotelialt karcinom Enfortumab vedotin (Padcev) Blære- og urotelialkræft Igangværende 26-08-2022
Nyresygdomme Kronisk nyresygdom Roxadustat (Evrenzo) Nyresygdomme Igangværende 15-08-2022
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Lorlatinib (Lorviqua) Lungekræft Indplaceres direkte i behandlingsvejledning 02-08-2022
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Nivolumab (Opdivo) Lungekræft Igangværende 02-08-2022
Cancer, Kræftsygdomme Knoglemarvskræft, Myelomatose Teclistamab (Tecvayli) Knoglemarvskræft (myelomatose) Igangværende 02-08-2022
Dermatologi, Hudsygdomme Prurigo nodularis Dupilumab (Dupixent) Atopisk eksem Igangværende 01-08-2022
Cancer, Kræftsygdomme Prostatacancer, Prostatakræft 177-Lu viptovide tetraxetan (Pluvicto) Kræft i blærehalskirtlen Igangværende 01-08-2022
Gigtsygdomme Aksial spondylartrit Tofacitinib (Xeljanz) Gigtsygdomme Igangværende 04-07-2022
1 - 25 af 76 resultater
Henter