Gå til hovedindholdet

Rådet

Rådet udgør den øverste ledelse af Medicinrådet. Rådet består af 17 medlemmer og fire observatører.

Rådet foretager den endelige vurdering af nye lægemidlers værdi og beslutter, om lægemidlet skal anbefales som standardstandardbehandling på landets hospitaler. Rådet godkender desuden Medicinrådets behandlingsvejledninger, som er udarbejdet af fagudvalg og sekretariat.

De fleste rådsmedlemmer er læger i ledende stillinger på hospitaler på tværs af landet, men Rådet tæller også to sundhedsøkonomer, to kliniske farmakologer, to patientrepræsentanter og en sygehusapoteker.

Rådets formænd er udpeget af Danske Regioner. De resterende medlemmer er udpeget af regionerne, Lægevidenskabelig Selskaber (LVS), Danske Patienter og af Rådet selv.

 

Find habilitetserklæringer her

Find datoer for Rådets møder her

Find dagsordener og referater her 

Rådsmedlemmer

Steen Werner Hansen

Steen Werner Hansen

Formand

Udpeget af Danske Regioner

Jørgen Schøler Kristensen

Jørgen Schøler Kristensen

Formand

Udpeget af Danske Regioner

Jens Friis Bak

Jens Friis Bak

Lægefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest

Udpeget af Region Midtjylland

Kim Brixen

Kim Brixen

Lægelig direktør, Odense Universitetshospital

Udpeget af Region Syddanmark

Peder Gunner Fabricius

Peder Gunner Fabricius

Lægefaglig vicedirektør, Nykøbing Falster Sygehus

Udpeget af Region Sjælland

Anne Lene Riis

Anne Lene Riis

Overlæge, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens

Udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber

Dorte Lisbet Nielsen

Dorte Lisbet Nielsen

Professor, overlæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital

Udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber (DSKO - Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)

Hanne Rolighed Christensen

Hanne Rolighed Christensen

Ledende overlæge, Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

Udpeget af Regionerne i fællesskab

Birgitte Klindt Poulsen

Birgitte Klindt Poulsen

Ledende overlæge, Klinisk Farmakologisk Enhed, Aalborg Universitetshospital

Udpeget af Regionerne i fællesskab

Christine Dinsen-Andersen

Christine Dinsen-Andersen

Farmaceut, chef specialist, Region Hovedstadens Apotek

Udpeget af Regionerne i fællesskab

Lisbeth Høeg-Jensen

Lisbeth Høeg-Jensen

Kvalitets- og udviklingschef, Kræftens Bekæmpelse

Udpeget af Danske Patienter

Morten Freil

Morten Freil

Direktør, Danske Patienter

Udpeget af Danske Patienter

Dorte Gyrd-Hansen

Dorte Gyrd-Hansen

Professor, forskningsleder ved Danish Centre for Health Economics (DaCHE), Syddansk Universitet

Udpeget af Rådet

Rikke Søgaard

Rikke Søgaard

Professor, Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Udpeget af Rådet

Niels Obel

Niels Obel

Professor, overlæge, Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet

Udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber (DSI - Dansk Selskab for Infektionsmedicin)

Charlotte Rotbøl

Charlotte Rotbøl

Lægefaglig direktør, Regionshospital Nordjylland

Udpeget af Region Nordjylland

Kirsten Wisborg

Kirsten Wisborg

Lægefaglig vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Udpeget af Region Hovedstaden

Observatører

Dorthe Bartels

Dorthe Bartels

Senior strategisk rådgiver

Udpeget af Amgros

Ida Sofie Jensen

Ida Sofie Jensen

Koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen

Udpeget af Lægemiddelindustriforeningen

Kristin Skougaard

Kristin Skougaard

Læge

Udpeget af Lægemiddelstyrelsen

Simon Tarp

Simon Tarp

Chefkonsulent

Udpeget af Sundhedsstyrelsen