Gå til hovedindholdet

Rådet

Rådet udgør den øverste ledelse af Medicinrådet. Rådet består af 17 medlemmer og fire observatører.

Rådet foretager den endelige vurdering af nye lægemidlers værdi og beslutter, om lægemidlet skal anbefales som standardstandardbehandling på landets hospitaler. Rådet godkender desuden Medicinrådets behandlingsvejledninger, som er udarbejdet af fagudvalg og sekretariat.

De fleste rådsmedlemmer er læger i ledende stillinger på hospitaler på tværs af landet, men Rådet tæller også to sundhedsøkonomer, to kliniske farmakologer, to patientrepræsentanter og en sygehusapoteker.

Rådets formænd er udpeget af Danske Regioner. De resterende medlemmer er udpeget af regionerne, Lægevidenskabelig Selskaber (LVS), Danske Patienter og af Rådet selv.

 

Find habilitetserklæringer her

Find datoer for Rådets møder her

Find dagsordener og referater her 

Rådsmedlemmer

Jørgen Schøler Kristensen

Jørgen Schøler Kristensen

Formand

Udpeget af Danske Regioner

Birgitte Klindt Poulsen

Birgitte Klindt Poulsen

Næstformand, cheflæge, Klinisk Farmakologisk Enhed, Aalborg Universitetshospital

Udpeget af Danske Regioner

Jens Friis Bak

Jens Friis Bak

Lægefaglig direktør, Regionshospitalet Gødstrup

Udpeget af Region Midtjylland

Kim Brixen

Kim Brixen

Lægelig direktør, Odense Universitetshospital

Udpeget af Region Syddanmark

Peder Gunner Fabricius

Peder Gunner Fabricius

Lægefaglig vicedirektør, Nykøbing Falster Sygehus

Udpeget af Region Sjælland

Anne Lene Riis

Anne Lene Riis

Overlæge, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens

Udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber

Christine Dinsen-Andersen

Christine Dinsen-Andersen

Farmaceut, chef specialist, Region Hovedstadens Apotek

Udpeget af Regionerne i fællesskab

Lisbeth Høeg-Jensen

Lisbeth Høeg-Jensen

Kvalitets- og udviklingschef, Kræftens Bekæmpelse

Udpeget af Danske Patienter

Morten Freil

Morten Freil

Direktør, Danske Patienter

Udpeget af Danske Patienter

Dorte Gyrd-Hansen

Dorte Gyrd-Hansen

Professor, forskningsleder ved Danish Centre for Health Economics (DaCHE), Syddansk Universitet

Udpeget af Rådet

Charlotte Birkmose Rotbøl

Charlotte Birkmose Rotbøl

Lægefaglig direktør, Regionshospital Nordjylland

Udpeget af Region Nordjylland

Kirsten Wisborg

Kirsten Wisborg

Lægefaglig vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Udpeget af Region Hovedstaden

Tonny Studsgaard Petersen

Tonny Studsgaard Petersen

Overlæge, klinisk lektor på Bispebjerg og Frederiksberg hospital

Udpeget af Regionerne i fællesskab

Zandra Nymand Ennis

Zandra Nymand Ennis

Afdelingslæge, PhD, Odense Universitetshospital

Udpeget af Regionerne i fællesskab

Ann-Brit Eg Hansen

Ann-Brit Eg Hansen

Overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital og klinisk lektor ved Københavns Universitet

Udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)

OBS. 23. februar 2024: Afventer udpegning for to rådsmedlemmer

Observatører

Dorthe Bartels

Dorthe Bartels

Senior strategisk rådgiver og forhandler

Udpeget af Amgros

Ida Sofie Jensen

Ida Sofie Jensen

Koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen

Udpeget af Lægemiddelindustriforeningen

Kristin Skougaard

Kristin Skougaard

Læge

Udpeget af Lægemiddelstyrelsen

Simon Tarp

Simon Tarp

Sektionsleder

Udpeget af Sundhedsstyrelsen