Rådet

Rådet udgør den øverste ledelse af Medicinrådet. Rådet består af 16 medlemmer og fire observatører.

Rådet foretager den endelige vurdering af nye lægemidlers værdi og beslutter, om lægemidlet skal anbefales som standardstandardbehandling på landets hospitaler. Rådet godkender desuden Medicinrådets behandlingsvejledninger, som er udarbejdet af fagudvalg og sekretariat.

De fleste rådsmedlemmer er læger i ledende stillinger på hospitaler på tværs af landet, men Rådet tæller også en sundhedsøkonom, to kliniske farmakologer, to patientrepræsentanter og en sygehusapoteker.

Rådets formænd er udpeget af Danske Regioner. De resterende medlemmer er udpeget af regionerne, Lægevidenskabelig Selskaber (LVS), Danske Patienter og af Rådet selv.

Rådsmedlemmer

Steen Werner Hansen

Formand

Steen Werner Hansen

Vicedirektør, Herlev og Gentofte Hospital

Udpeget af Danske Regioner

Jørgen Schøler Kristensen

Formand

Jørgen Schøler Kristensen

Lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital

Udpeget af Danske Regioner

Navn Indstillet af
Carl-Otto Gøtzsche Carl-Otto Gøtzsche
Klinikchef, Aalborg Universitetshospital
Region Nordjylland
Jens Friis Bak Jens Friis Bak
Lægefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest
Region Midtjylland
Kim Brixen Kim Brixen
Lægelig direktør, Odense Universitetshospital
Region Syddanmark
Peder G. Fabricius Peder G. Fabricius
Lægefaglig direktør, Nykøbing Falster Sygehus
Region Sjælland
Per Jørgensen Per Jørgensen
Vicedirektør, Rigshospitalet
Region Hovedstaden
Anne Lene Riis Anne Lene Riis
Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens
Lægevidenskabelige Selskaber
Niels Obel Niels Obel
Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
Lægevidenskabelige Selskaber (DSI - Dansk Selskab for Infektionsmedicin)
Dorte Lisbet Nielsen Dorte Lisbet Nielsen
Onkologisk afdeling, Herlev Hospital
Lægevidenskabelige Selskaber (DSKO - Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)
Hanne Rolighed Christensen Hanne Rolighed Christensen
Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital
Regionerne i fællesskab
Birgitte Klindt Poulsen Birgitte Klindt Poulsen
Klinisk Farmakologiske Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Regionerne i fællesskab
Lars Nielsen Lars Nielsen
Regionsapoteker, Region Hovedstadens Apotek
Regionerne i fællesskab
Morten Freil Morten Freil
Direktør, Danske Patienter
Danske Patienter
Leif Vestergaard Pedersen Leif Vestergaard Pedersen
Danske Patienter
Dorte Gyrd-Hansen Dorte Gyrd-Hansen
Professor, forskningsleder ved Danish Centre for Health Economics (DaCHE), Syddansk Universitet
Rådet - medlem fra 14. november 2018

Observatører

Navn Udpeget af
Marie Louise Schougaard Christiansen Marie Louise Schougaard Christiansen
Speciallæge i klinisk farmakologi, Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Doris Hovgaard Doris Hovgaard
Medicinsk Evaluering og Biostatistik, Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Ida Sofie Jensen Ida Sofie Jensen
Koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen
Lægemiddelindustriforeningen
Dorthe Bartels Dorthe Bartels
Senior strategisk rådgiver
Amgros