Gå til hovedindholdet

Rådet

Rådet udgør den øverste ledelse af Medicinrådet. Rådet består af 16 medlemmer og fire observatører.

Rådet foretager den endelige vurdering af nye lægemidlers værdi og beslutter, om lægemidlet skal anbefales som standardstandardbehandling på landets hospitaler. Rådet godkender desuden Medicinrådets behandlingsvejledninger, som er udarbejdet af fagudvalg og sekretariat.

De fleste rådsmedlemmer er læger i ledende stillinger på hospitaler på tværs af landet, men Rådet tæller også en sundhedsøkonom, to kliniske farmakologer, to patientrepræsentanter og en sygehusapoteker.

Rådets formænd er udpeget af Danske Regioner. De resterende medlemmer er udpeget af regionerne, Lægevidenskabelig Selskaber (LVS), Danske Patienter og af Rådet selv.

 

Find habilitetserklæringer her

Find datoer for Rådets møder her

Find dagsordener og referater her 

Rådsmedlemmer

Steen Werner Hansen

Formand

Steen Werner Hansen

Dr.med

Udpeget af Danske Regioner

Jørgen Schøler Kristensen

Formand

Jørgen Schøler Kristensen

Konstitueret koncerndirektør, Region Midtjylland

Udpeget af Danske Regioner

Navn Udpeget af
Jens Friis Bak Jens Friis Bak
Lægefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest
Region Midtjylland
Kim Brixen Kim Brixen
Lægelig direktør, Odense Universitetshospital
Region Syddanmark
Michael Braüner Schmidt Michael Braüner Schmidt
Lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital
Region Nordjylland
Peder Gunner Fabricius Peder Gunner Fabricius
Lægefaglig vicedirektør, Nykøbing Falster Sygehus
Region Sjælland
Per Jørgensen Per Jørgensen
Vicedirektør, Rigshospitalet
Region Hovedstaden
Anne Lene Riis Anne Lene Riis
Overlæge, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens
Lægevidenskabelige Selskaber
Niels Obel Niels Obel
Professor, overlæge, Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
Lægevidenskabelige Selskaber (DSI - Dansk Selskab for Infektionsmedicin)
Dorte Lisbet Nielsen Dorte Lisbet Nielsen
Professor, overlæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital
Lægevidenskabelige Selskaber (DSKO - Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)
Hanne Rolighed Christensen Hanne Rolighed Christensen
Ledende overlæge, Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital
Regionerne i fællesskab
Birgitte Klindt Poulsen Birgitte Klindt Poulsen
Ledende overlæge, Klinisk Farmakologisk Enhed, Aalborg Universitetshospital
Regionerne i fællesskab
Christine Dinsen-Andersen Christine Dinsen-Andersen
Farmaceut, chef specialist, Region Hovedstadens Apotek
Regionerne i fællesskab
Lisbeth Høeg-Jensen Lisbeth Høeg-Jensen
Kvalitets- og udviklingschef, Kræftens Bekæmpelse
Danske Patienter
Morten Freil Morten Freil
Direktør, Danske Patienter
Danske Patienter
Dorte Gyrd-Hansen Dorte Gyrd-Hansen
Professor, forskningsleder ved Danish Centre for Health Economics (DaCHE), Syddansk Universitet
Rådet

Observatører

Navn Udpeget af
Dorthe Bartels Dorthe Bartels
Senior strategisk rådgiver
Amgros
Ida Sofie Jensen Ida Sofie Jensen
Koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen
Lægemiddelindustriforeningen
Kristin Skougaard Kristin Skougaard
Læge
Lægemiddelstyrelsen
Simon Tarp Simon Tarp
Chefkonsulent
Sundhedsstyrelsen