Gå til hovedindholdet

Biosimilære lægemidler

Medicinrådet vurderer, til hvilke patienter og under hvilke forhold et biosimilært lægemiddel kan ibrugtages.

Medicinrådet udarbejder en ibrugtagningsvurdering for nye biosimilære lægemidler. Udgangspunktet for vurderingen er, at biosimilære lægemidler ikke adskiller sig fra referencelægemidlet, hvad angår effekt, sikkerhed og kvalitet. Ibrugtagningsvurderingen er en sundhedsfaglig vurdering af, til hvilke patienter og under hvilke forhold det biosimilære lægemiddel kan tages i brug, samt hvor ofte patienter kan skifte mellem biosimilære lægemidler. Medicinrådets ibrugtagningsvurdering dækker ibrugtagning af biosimilære lægemidler uafhængigt af producent.

Læs mere:

Medicinrådets proces for vurdering af biosimilære lægemidler

Oversigt over biosimilære lægemidler