Gå til hovedindholdet

Fortrolighed i Medicinrådet

Medicinrådet har en fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitikken blev godkendt på det 3. rådsmøde, der blev afholdt den 29. marts 2017.

I Medicinrådets fortrolighedspolitik kan du læse, hvordan Medicinrådet behandler og forholder sig til fortrolige oplysninger. 

Fortrolighed og åbenhed i vurderingen af nye lægemidler

Medicinrådet skal sikre størst mulig åbenhed i vurderingen af nye lægemidler. Der skal være åbenhed i processer, metoder og kriterier og det materiale, der ligger til grund for og udarbejdes i forbindelse med vurderingen af lægemidler. 

Det indebærer, at Medicinrådets beslutningsgrundlag bag anbefalinger offentliggøres efter Rådets behandling af sagen.

Dog må de priser, som Amgros har forhandlet med medicinalvirksomhederne ikke offentliggøres, da aftalerne og de forhandlede priser er fortrolige. Det er de, fordi prisaftalerne vedrører medicinalvirksomhedernes forretningsforhold.

Medicinrådet arbejder efter de almindelige forvaltningsretlige principper samt forvaltningsloven og offentlighedsloven. Det betyder bl.a., at vi skal overholde bestemmelserne om fortrolighed, og fortrolige oplysninger kan ikke videregives.

Medicinrådet kan derfor ikke offentliggøre de forhandlede priser, som indgår i den vurdering, som Rådet foretager, når det beslutter, om et lægemiddel skal anbefales som standardbehandling eller ej.

Du kan læse Medicinrådets fortrolighedspolitik her.