Gå til hovedindholdet

Derfor stiller Medicinrådet krav om rimelige priser

Af Steen Werner Hansen og Jørgen Schøler Kristensen

I 2022 afsluttede Medicinrådet flere sager end nogensinde før: 46 anbefalinger og 13 revurderinger af tidligere anbefalinger – og ni behandlingsvejledninger eller opdateringer af vejledninger.

29 af de i alt 59 lægemidler, vi tog stilling til, endte med et ja til at anbefale lægemidlet som standardbehandling

Otte gange gav vi en delvis anbefaling, altså en anbefaling til at lægemidlet kunne bruges til nogle af patienterne. Og 22 gange vurderede vi, at lægemidlet ikke kunne anbefales.

Årsagen til et nej er typisk, at lægemidlets effekt er for dårligt dokumenteret, at prisen er for høj eller en kombination af de to.

Når Medicinrådet siger nej til at anbefale et lægemiddel, er vi på den måde med til sikre mest mulig sundhed for pengene.

Selvom de fleste nok kan være enige i den præmis – mest mulig sundhed for pengene – er det alligevel meget upopulært, når vi siger: ”Nej tak, kom tilbage med bedre dokumentation eller en lavere pris. Helst begge dele.”

Formand for lungeforeningen Torben Mogensen skriver i et debatindlæg i Dagens Medicin:

”Alle taler om prioritering. Det er en sikker måde at få uvenner på. Kig bare på Medicinrådet. Rådet har ikke mange venner, når de afslår en behandling. Det er smertefrit at tale om prioritering som et abstrakt begreb, men det gør ondt, når man skal blive konkret.”

Også Gorm Greisen, børnelæge og tidligere formand for Det Etiske Råd, tager i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad fat på Medicinrådets upopulære rolle. Her skriver han, at Medicinrådet i pressen ofte bliver hængt ud som fjenden.

Eksempelvis blev Medicinrådet i november 2022 af en patientorganisation beskyldt for at ”udøve passiv dødshjælp”. Det var efter, at Medicinrådet valgte ikke at anbefale et nyt lægemiddel mod brystkræft som standardbehandling, fordi firmaet havde sat prisen for højt.

Man kan undre sig over, at der fra samfundets, offentlighedens og mediernes side er så lidt fokus på, hvad lægemidlerne koster. Og hvad det koster, hvis Medicinrådet ikke løser sin opgave og stiller krav om mere rimelige priser, så vi får mest muligt ud af de mange kroner, vi bruger på sundhedsområdet.

Som Gorm Greisen nævner i sit debatindlæg, skriver Medicinrådets engelske søsterorganisation, National Institute for Health and Care Excellence (NICE), at et lægemiddel kun kan anbefales ”inden for, hvad NICE betragter som en acceptabel brug af sundhedsvæsnets ressourcer”.

”Over en vis pris vil nytten af effekten ikke kunne opveje den nytte, andre patienter vil gå glip af, når pengene skal findes ved besparelser andre steder. Hvad kunne der ellers være kommet ud af de ressourcer”, spørger Gorm Greisen.

Det er nødvendigt at vælge noget fra, når man skal vælge noget til. Det gør vi hver eneste dag, både i samfundet og i vores privatøkonomi. Det er også nødvendigt at spørge ind til, hvad tingene koster – og på lægemiddelområdet, om der er et rimeligt forhold mellem pris og effekt.

Og det kan faktisk nytte, når Medicinrådet siger nej. I fem sager i 2022 blev en ikke-anbefaling omgjort til en anbefaling, efter at lægemiddelvirksomhederne vendte tilbage med en lavere pris.

Det og meget mere kan du læse mere om i denne beretning om vores arbejde og resultater for 2022.

Vi håber, at de kommende sider vil gøre dig klogere på vores arbejde i 2022.

Rådet Tæt

Foto: Carsten Snejbjerg

Om Medicinrådet

Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger om lægemidler til de fem regioner.

Rådet er nedsat af Danske Regioner for at sikre mere ensartet behandling af patienter på tværs af landet og skarpere priser på lægemidler. Rådet begyndte sit arbejde den 1. januar 2017.

Medicinrådet består af et råd, et sekretariat og mere end 55 fagudvalg. Rådets to formænd er udpeget af Danske Regioner.