Gå til hovedindholdet

Behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer

Behandlingsvejledninger

Medicinrådet udarbejder fælles regionale behandlingsvejledninger. De fælles regionale behandlingsvejledninger opsummerer den sundhedsfaglige vurdering af de lægemidler, der er sammenlignet, indenfor et sygdomsområde. Behandlingsvejledningen er udarbejdet på baggrund af et antal kliniske spørgsmål. Det kan eksempelvis være:

 • Hvilke lægemidler der kan anses for at være ligestillede, dvs. lige gode til den relevante patientgruppe
 • Hvilke patienter der kan behandles med lægemidlerne
 • Hvilke kriterier der er for opstart af behandling
 • Hvilke kriterier der er for skift af behandling, herunder skift af lægemiddel hos patienter der allerede er i behandling
 • Hvilke kriterier der er for stop af behandling

På baggrund af behandlingsvejledningen udarbejdes en lægemiddelrekommandation, der angiver hvilke specifikke lægemidler, som er mest hensigtsmæssige at anvende ud fra lægemidlernes totalomkostninger.

Se også:

Metodehåndbøger

Læs mere om, hvordan Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledninger samt omkostningsanalyser:

 


Forslag til nye behandlingsvejledninger eller opdateringer

Alle kan opfordre Medicinrådet til at udarbejde en fælles regional behandlingsvejledning for et sygdomsområde ved at indsende forslag til Rådet. Der kan også stilles forslag om at få opdateret en eksisterende behandlingsvejledning.

Ved vurdering og prioritering af indkomne forslag lægger Medicinrådet vægt på følgende kriterier:

 • Lægemiddelforbruget til sygdomsområdet er en væsentlig udgiftspost eller i stærk udgiftsvækst, og det er sandsynligt, at flere lægemidler kan ligestilles.
 • Sygdomsområdet rummer potentiale for øget ensartethed og kvalitet af lægemiddelbehandlingen.
 • Der er behov for at præcisere kriterier for opstart, seponering og skift af lægemidler inden for sygdomsområdet.
 • Der er offentliggjort væsentlige nye studier eller anden data af betydning for lægemiddelbehandlingen indenfor sygdomsområdet.
 • Lægemiddelbehandlingen inden for sygdomsområdet er af væsentlig sundhedspolitisk betydning, fx i forhold til at optimere sundhedsvæsnets ressourcer og kapacitet.

Sådan foregår udvælgelsen af indkomne forslag:

 1. Forslag kan stilles af alle (f.eks. regionerne, videnskabelige selskaber, patientforeninger, lægemiddelindustrien eller borgere). 
 2. Sekretariatet vurderer forslaget og indstiller et forslag til Rådet om udarbejdelse eller opdatering af en behandlingsvejledning.
 3. Rådet diskuterer oplægget fra sekretariatet og udvælger de sygdomsområder, hvor der skal udarbejdes en fælles regional behandlingsvejledning. 


Indsend forslag via nedenstående skema og send det til medicinraadet@medicinraadet.dk:

Skema (docx) Skema (pdf)

 

Lægemiddelrekommandationer

En lægemiddelrekommandation er Medicinrådets anbefaling til regionerne om, hvilke lægemidler der er mest hensigtsmæssige til behandling af patienter inden for et sygdomsområde.

Alle nye lægemiddelrekommandationer, der godkendes på rådsmøder, udsendes til regionerne.

I Medicinrådet skelner vi mellem tre typer af lægemiddelrekommandationer. Læs mere om de tre typer nedenfor.

Lægemiddelrekommandationer på baggrund af Medicinrådets behandlingsvejledninger:

Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledninger for terapiområder til regionerne, som skal danne grundlag for ensartet lægemiddelbehandling af høj kvalitet på tværs af sygehuse og regioner.
På baggrund af behandlingsvejledningen udarbejder Medicinrådet efterfølgende en lægemiddelrekommandation til regionerne, hvor eventuelle klinisk ligestillede lægemidler er prioriteret ud fra deres totalomkostninger.

Lægemiddelrekommandationer på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger:

Medicinrådet udsteder også rekommandationer på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger. Det sker hvis Medicinrådet ikke har udarbejdet en behandlingsvejledning for terapiområdet. I rekommandationen er eventuelle klinisk ligestillede lægemidler prioriteret ud fra Amgros’ aftalepriser.

Lægemiddelrekommandationer på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger og Medicinrådets anbefalinger vedrørende nye lægemidler:

Medicinrådet kan indplacere nye lægemidler i en eksisterende RADS behandlingsvejledning og udarbejde rekommandationer på denne baggrund. I disse rekommandationer er eventuelle klinisk ligestillede lægemidler prioriteret ud fra Amgros’ aftalepriser.