Gå til hovedindholdet

Fagudvalg

Medicinrådets fagudvalg består blandt andet af læger, farmaceuter og patienter som bidrager til vurderingen af nye lægemidler og terapiområder

Når der skal vurderes nye lægemidler og indikationer eller udarbejdes behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer for flere lægemidler inden for samme terapiområde, indkalder Medicinrådet fagudvalg, som er eksperter i det pågældende sygdomsområde. Fagudvalgene består af læger, farmaceuter, patienter m.fl. og er faste udvalg, som løbende kan indkaldes. Hvis der ikke allerede findes et fagudvalg på området, nedsætter Medicinrådet et nyt fagudvalg.

Læs mere om:

Aktive fagudvalg i Medicinrådet

Medicinrådet har nedsat følgende fagudvalg ved at godkende deres kommissorium. For hvert fagudvalg findes en oversigt over sammensætning samt kommissorium. Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Tidligere fagudvalg