Gå til hovedindholdet

Medicinrådets persondatapolitik

I Medicinrådets persondatapolitik beskriver vi, hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger, og hvilke rettigheder registrerede personer har.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter www.medicinraadet.dk og henvender dig til os, f.eks. via e-mail, indsamler og behandler vi en række informationer om dig. Medicinrådet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig.

Kontakt os

Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger:
Medicinrådet
Dampfærgevej 21-23, 3. th.
2100 København Ø
Tlf: +45 70 10 36 00
medicinraadet@medicinraadet.dk
www.medicinraadet.dk

Medicinrådets databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Katrine Valbjørn Lund på e-mail kvl@medicinraadet.dk eller ved brev. Se adresse ovenfor.

Du skal være opmærksom på, at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.

Kontakt med Medicinrådet
Hvis du har kontakt til Medicinrådet, f.eks. i e-mail, bliver korrespondancen gemt elektronisk i vores journaliseringssystem. Vi indsamler typisk almindelige personoplysninger i form af kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse og lignende. Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver os.

Formål og retsgrundlag
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne varetage vores opgaver bedst muligt. Medicinrådets opgaver er fastlagt i Medicinrådets kommissorium, der er vedtaget af Danske Regioners bestyrelse. Behandlingen af personoplysninger foretages i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kap. 2.

Vi gemmer og opbevarer også oplysningerne i et journaliseringssystem for at kunne dokumentere vores sagsbehandling.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi benytter databehandlere og deres underdatabehandlere til opbevaring og behandling af data (udbydere af it-systemer, herunder website og journaliseringssystem). De behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi anvender kun databehandlere, der beskytter dine oplysninger.

Dine rettigheder

Du har ifølge databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har indsamlet om dig i forbindelse med din henvendelse. Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, at de f.eks. er forkerte eller giver et forkert indtryk. Du har også ret til begrænsning af dine oplysninger, til at gøre indsigelse mod vores indsamling og mod den videre behandling af dine personoplysninger. Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Du kan gøre brug af disse rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden.

Du har også ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Se nærmere på www.datatilsynet.dk.