Gå til hovedindholdet

Medicinrådets internationale samarbejde

Europæisk samarbejde

Fra januar 2025 skal EU-landene ifølge en EU-forordning (2021/2282) om medicinsk teknologivurdering udarbejde fælles vurderinger af nye lægemidlers kliniske effekt i forhold til de behandlinger, der allerede bliver brugt i medlemsstaterne.

I første omgang gælder de fælles vurderinger kræftlægemidler og lægemidler til avanceret terapi (ATMP eller advanced therapy medicinal products), og senere udvides samarbejdet til andre lægemiddelgrupper. Analyser af sundhedsøkonomi, prisfastsættelse og beslutning om ibrugtagning er ikke en del af forordningen og vil fortsat være et nationalt anliggende.

Forberedelsen frem mod 2025 sker både på europæisk og nationalt niveau, og Medicinrådet bidrager begge steder. Medicinrådet deltager i den koordinationsgruppe, som planlægger og leder arbejdet på EU-niveau, og i undergrupperne for fælles kliniske vurderinger, fælles videnskabelige samråd og metoder og procedurer. HTA-organisationerne har herudover etableret det uafhængige netværk Heads of HTA Agencies Group (HAG) for at styrke strategisk samarbejde på HTA-området og støtte medlemsstaternes forberedelse til implementering af forordningen.

I Danmark samarbejder Medicinrådet med Danske Regioner, Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen under ledelse af Sundhedsministeriet om at forberede implementeringen af forordningen i Danmark.

Læs mere om forordningen, og følg implementeringen her.

Læs mere om netværket Heads of HTA Agencies Group (HAG) her.

Nordisk samarbejde

I maj 2023 trådte Medicinrådet ind i JNHB (tidligere FINOSE), som er et nordisk HTA-samarbejde mellem Finland, Norge, Sverige, Danmark og Island. I JNHB arbejder de nordiske lande sammen om at vurdere nye lægemidlers kliniske effekt, sikkerhed og omkostninger for udvalgte lægemidler. Formålet med at indgå i JNHB er øget videns- og erfaringsudveksling med og på tværs af de nordiske lande og at opbygge erfaringer med tværnationalt samarbejde, som vil fylde mere i årene, der kommer. Samarbejdet forventes også at bidrage til en mere ensartet tilgang til HTA-arbejdet i Norden.

Læs mere om JNHB her.

Medicinrådet deltager desuden i Nordisk Lægemiddel Forum (NLF), hvor nordiske HTA- og indkøbsorganisationer deler erfaringer og fælles udfordringer på en række områder.

Læs mere om NLF her.