Gå til hovedindholdet

Tisagenlecleucel (Kymriah) - revurdering

Status: Igangværende

Ansøger: Novartis
ATC-kode: L01XL04
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)
Anvendelse:  Diffust storcellet B-cellelymfom, 3. linje
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 04. september 2023

Medicinrådet revurderer denne anbefaling: Medicinrådets anbefaling vedrørende tisagenlecleucel som mulig standardbehandling til diffust storcellet B-celle-lymfom, version 1.0

Revurderingen sker, fordi ansøger har indsendt en anmodning om revurdering. Revurderingen følger Medicinrådets proces- og metodevejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Læs mere og find vejledningerne her.

Status for Medicinrådets revurdering

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
22. december 2022. 
Formandskabet har besluttet, at der skal igangsættes en revurdering
02. april 2023. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
31. august 2023. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden, for at sikre at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering).

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen