Gå til hovedindholdet

Forslag til behandlingsvejledninger eller omkostningsanalyser


Alle kan opfordre Medicinrådet til at udarbejde en fælles regional behandlingsvejledning eller en omkostningsanalyse for et sygdomsområde ved at indsende forslag. Forslag kan også vedrøre opdatering af eksisterende vejledninger eller analyser. Ved vurdering og prioritering af forslag lægger Medicinrådet vægt på følgende kriterier:

  • Lægemiddelforbruget til sygdomsområdet er en væsentlig udgiftspost eller er i stærk udgiftsvækst, og det er sandsynligt, at flere lægemidler kan ligestilles.
  • Sygdomsområdet rummer potentiale for øget ensartethed og kvalitet af lægemiddelbehandlingen.
  • Der er behov for at præcisere kriterier for opstart, seponering og skift af lægemidler inden for sygdomsområdet.
  • Der er offentliggjort væsentlige nye studier eller anden data af betydning for lægemiddelbehandlingen inden for sygdomsområdet.
  • Lægemiddelbehandlingen inden for sygdomsområdet er af væsentlig sundhedspolitisk betydning, fx i forhold til at optimere sundhedsvæsnets ressourcer og kapacitet. 


Sådan foregår udvælgelsen af indkomne forslag

  1. Forslag kan stilles af alle (f.eks. regioner, videnskabelige selskaber, patientforeninger, lægemiddelindustrien eller borgere).
  2. Sekretariatet vurderer forslaget og udarbejder en indstilling til Rådet.
  3. Rådet træffer en beslutning på baggrund af sekretariatets oplæg.


Indsend forslag via nedenstående skema og send det til medicinraadet@medicinraadet.dk:

Skema (docx) Skema (pdf)

 

Læs mere om arbejdet med behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer her.