Gå til hovedindholdet

Faricimab (Vabysmo)

Status: 16-ugers proces (Indplaceres direkte i behandlingsvejledning)

Ansøger: Roche
ATC-kode: S01LA09
Sygdomsområde:  Øjensygdomme Oftalmologi
Specifik sygdom:  Retinal veneokklusion Blodprop i nethindens vener
Anvendelse:  Retinal veneokklusion (RVO)
Fagudvalg:  Øjensygdomme
Sidst opdateret: 09. april 2024

Forventet rådsbeslutning for direkte indplacering i behandlingsvejledning: 24. oktober 2024

Indplacering i lægemiddelrekommandation: Endnu ikke fastlagt

Se den gældende behandlingsvejledning her: Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til blodprop i nethindens vener (retinal veneokklusion)

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
07. november 2023. 

Med udgangspunkt i ansøgers ønske og tilgængelige fagudvalgsmøder fastsætter sekretariatet et aftalt ansøgningstidspunkt.

Medicinrådet har fastsat følgende ansøgningstidspunkt
04. juli 2024. 

Medicinrådet afventer ansøgning fra virksomheden. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden

Medicinrådet foretager en teknisk validering af ansøgningen, for at sikre at alle formkrav er opfyldt.

Medicinrådet begynder vurderingen

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder et tillæg.

Opdatering af behandlingsvejledning

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet et tillæg til behandlingsvejledningen/opdateret behandlingsvejledningen, som er sendt til ansøger og Amgros

Beslutning om indplacering

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt den direkte indplacering i behandlingsvejledningen

 

 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 16 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingstiden her.

 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Lægemidlet er indplaceret i lægemiddelrekommandationen og er nu anbefalet

Anbefaling afventer lægemiddelrekommandation. 

Ved en ikke-anbefaling: lægemidlet er ikke anbefalet og indgår ikke i lægemiddelrekommandationen.