Gå til hovedindholdet

Habilitet

Medicinrådets habilitetspolitik beskriver Medicinrådets holdninger til habilitetsspørgsmål både for medlemmer af Rådet, af fagudvalgene og for ansatte i sekretariatet.

Habilitet er et juridisk begreb, som beskriver den mulige konflikt, der f.eks. kan være mellem en persons personlige eller økonomiske interesse i forhold til personens vurdering af en sag indenfor samme interesseområde.

Alt arbejde i Medicinrådet er underlagt samme habilitetsregler som beskrevet i forvaltningsloven. 

Vi vurderer habilitet for at skabe sikkerhed for og tillid til, at Medicinrådets beslutninger, vurderinger, anbefalinger og lignende ikke er påvirket af uvedkommende hensyn.

Alle medlemmer af Rådet og fagudvalgene samt observatører skal udfylde en habilitetserklæring. Erklæringen skal fornys en gang årligt.

Læs mere om Medicinrådets habilitetspolitik og procedurer samt arbejdet med forvaltningslovens § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2:

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer med standard habilitetserklæring

I helt særlige situationer kan Medicinrådet anvende forvaltningslovens § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2. 

OBS: Når du skal udfylde din habilitetserklæring skal du brugeMitID (NemLog-in). 

Læs ofte stillede spørgsmål og svar om habilitet i Medicinrådet

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål til habilitet via linket ovenfor, er du velkommen til at kontakte os på mail medicinraadet@medicinraadet.dk eller på tlf. +45 70 10 36 00