Habilitet

Søg i habilitetserklæringer

Udfyld habilitetserklæring

Medicinrådets habilitetspolitik beskriver Medicinrådets holdninger til habilitetsspørgsmål både for medlemmer af Rådet, af fagudvalgene og for ansatte i sekretariatet.

Habilitet er et juridisk begreb, som beskriver den mulige konflikt, der f.eks. kan være mellem en persons personlige eller økonomiske interesse i forhold til personens vurdering af en sag indenfor samme interesseområde.

Alt arbejde i Medicinrådet er underlagt samme habilitetsregler som beskrevet i forvaltningsloven. 

Vi vurderer habilitet for at skabe sikkerhed for og tillid til, at Medicinrådets beslutninger, vurderinger, anbefalinger og lignende ikke er påvirket af uvedkommende hensyn.

Alle medlemmer af Rådet og fagudvalgene samt observatører skal udfylde en habilitetserklæring. Erklæringen skal fornys hver sjette måned.

 

Medicinrådets habilitetspolitik

Har du spørgsmål til habilitet, er du velkommen til at kontakte os på mail medicinraadet@medicinraadet.dk eller på tlf. +45 70 10 36 00

Habilitetssystemets tilgængelighed jf. lov om webtilgængelighed

Medicinrådet arbejder på en løsning til at sikre, at habilitetssystemet bliver gjort tilgængeligt i overensstemmelse med kravene i Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Det betyder desværre, at vores nuværende habilitetssystem endnu ikke er tilgængeligt.

Har du brug for at få gjort en habilitetserklæring tilgængelig, kan du sende en mail til medicinraadet@medicinraadet.dk, hvori du skriver, hvilket fagudvalgsmedlem og fagudvalg, du ønsker at få tilsendt en erklæring på. Du vil herefter få tilsendt et tilgængeligt dokument på mail.

Du kan læse mere om Medicinrådets tilgængelighedspolitik her, samt hvordan vi behandler personoplysninger, når du ønsker at få sendt et tilgængeligt dokument.

Du kan læse mere om Medicinrådets persondatapolitik her