Habilitet

Søg i habilitetserklæringer

Udfyld habilitetserklæring

Medicinrådets habilitetspolitik beskriver Medicinrådets holdninger til habilitetsspørgsmål både for medlemmer af Rådet, af fagudvalgene og for ansatte i sekretariatet.

Habilitet er et juridisk begreb, som beskriver den mulige konflikt, der f.eks. kan være mellem en persons personlige eller økonomiske interesse i forhold til personens vurdering af en sag indenfor samme interesseområde.

Alt arbejde i Medicinrådet er underlagt samme habilitetsregler som beskrevet i forvaltningsloven. 

Vi vurderer habilitet for at skabe sikkerhed for og tillid til, at Medicinrådets beslutninger, vurderinger, anbefalinger og lignende ikke er påvirket af uvedkommende hensyn.

Alle medlemmer af Rådet og fagudvalgene samt observatører skal udfylde en habilitetserklæring. Erklæringen skal fornys hver sjette måned.

Du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål om habilitet i Medicinrådet her.

 

Medicinrådets habilitetspolitik

Har du spørgsmål til habilitet, er du velkommen til at kontakte os på mail medicinraadet@medicinraadet.dk eller på tlf. +45 70 10 36 00