Gå til hovedindholdet

Om os

Et uafhængigt råd

Medicinrådet er et uafhængigt råd, der udarbejder anbefalinger af, hvilke nye lægemidler der skal være mulige standardbehandlinger på landets sygehuse. Rådet vurderer, om der er et rimeligt forhold mellem den kliniske værdi af lægemidlet og omkostningerne ved behandling med lægemidlet. Eventuelle bivirkninger indgår også i vurderingen af den kliniske værdi af lægemidlet.

Medicinrådet udarbejder også behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer, der informerer sundhedspersonalet om, hvilken medicinsk behandling der er bedst til behandling af forskellige sygdomme, eller om nogle lægemidler er lige gode. Hvis to behandlinger er lige gode, anbefaler Medicinrådet det billigste. Det skal sikre den bedste og mest opdaterede behandling af landets patienter samtidig med, at vi får mest mulig sundhed for pengene.

Organisation

Medicinrådet består af tre enheder, der sammen skaber det bedst mulige faglige fundament for Rådets arbejde:

Etablering

Medicinrådet blev etableret den 1. januar 2017 af Danske Regioner.

Læs her, hvis du vil vide mere om grundlaget for etableringen af Medicinrådet:

Retningslinjer for Medicinrådets arbejde

Grundlæggende for Medicinrådets arbejde er Folketingets syv principper for prioritering af sygehuslægemidler. Læs om de principper og retningslinjer, der ligger til grund for Rådets arbejde: