Gå til hovedindholdet

Quizartinib (Vanflyta)

Status: Igangværende

Ansøger: Daiichi-Sankyo
ATC-kode: L01EX11
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Blodkræft Akut leukæmi
Fagudvalg:  Akut leukæmi
Sidst opdateret: 15. april 2024

Forventet dato for beslutning om anbefaling: 27. november 2024

Vurderingen følger 18-ugersprocessen. Læs mere om processen for vurdering af nye lægemidler her.  

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
09. oktober 2023. 

Med udgangspunkt i ansøgers ønske og tilgængelige fagudvalgsmøder fastsætter sekretariatet et aftalt ansøgningstidspunkt.

Medicinrådet har fastsat følgende ansøgningstidspunkt
24. juli 2024. 

Medicinrådet afventer ansøgning fra virksomheden.

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget ansøgningen fra virksomheden

Medicinrådet foretager en teknisk validering af ansøgningen, for at sikre at alle formkrav er opfyldt.

Medicinrådet begynder vurderingen

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget information om priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har truffet beslutning om anbefaling

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 18 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingstiden her.