Gå til hovedindholdet

Atezolizumab (Tecentriq) i komb. med bevacizumab (Avastin)

Status: Igangværende

Ansøger: Roche
ATC-kode: L01FF05 og L01FG01
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Leverkræft Hepatocellulært carcinom
Fagudvalg:  Leverkræft
Sidst opdateret: 31. maj 2024

Forventet dato for beslutning om anbefaling: Endnu ikke fastlagt

Vurderingen følger 14-ugersprocessen. Læs mere om processen for vurdering af nye lægemidler her.  

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
04. oktober 2023. 

Med udgangspunkt i ansøgers ønske og tilgængelige fagudvalgsmøder fastsætter sekretariatet et aftalt ansøgningstidspunkt

Medicinrådet har fastsat følgende ansøgningstidspunkt

Medicinrådet afventer ansøgning fra virksomheden

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget ansøgningen fra virksomheden

Medicinrådet foretager en teknisk validering af ansøgningen, for at sikre at alle formkrav er opfyldt.

Medicinrådet begynder vurderingen

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget information om priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har truffet beslutning om anbefaling

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 14 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.