Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om habilitet

Habilitet er et juridisk begreb, som beskriver den mulige konflikt, der kan være mellem en persons personlige eller økonomiske interesse i forhold til vedkommendes vurdering af en sag.

Når Medicinrådet vurderer habilitet, sker det efter forvaltningslovens bestemmelser og Medicinrådets habilitetspolitik.

Medicinrådet vurderer habilitet for at skabe sikkerhed for og tillid til, at Rådets beslutninger, vurderinger, anbefalinger og lignende ikke er påvirket af uvedkommende hensyn.

Derfor skal alle, der deltager i Medicinrådets arbejde, løbende udfylde en habilitetserklæring.

Alle habilitetssager afgøres ved en konkret og samlet vurdering. Det betyder, at Medicinrådet vurderer habilitetssager konkret og inddrager alle relevante oplysninger i hver enkelt sag.

Medicinrådet har ikke en øvre grænse for, hvor mange sponsorerede aktiviteter et fagudvalgsmedlem må have deltaget i, før vedkommende vurderes inhabil. På samme måde kan vi heller ikke sige, at enhver sponsoreret aktivitet eller at alle kongresrejser medfører inhabilitet, fordi det forvaltningsretlige forbud mod at sætte skøn under regel gælder for habilitetsvurderinger.

Det er således et spørgsmål om, at der i hvert enkelt tilfælde vil indgå elementer, som trækker i henholdsvis den ene og den anden retning, og det er derfor op til Medicinrådet i hvert enkelt tilfælde – efter en konkret vurdering – at vurdere den enkeltes habilitet.

Nedenfor kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om habilitet i Medicinrådet.