Gå til hovedindholdet

18-ugers proces

Vurdering af et lægemiddel efter denne proces tager udgangspunkt i en vurdering af den kliniske effekt samt en sundhedsøkonomisk analyse, som typisk vil være en cost-utility-analyse (CUA) eller en omkostningsanalyse. Det politisk fastsatte mål for sagsbehandlingstiden er 18 uger. 

Anmodningsskema (assessment forms):

Find anmodningsskemaet her.

Obs. Anmodningen skal sendes til medicinraadet@medicinraadet.dk


Ønsker en virksomhed at indsende en ansøgning til en vurdering af et lægemiddel i en 18-ugers proces anvendes nedenstående ansøgningsskema.

Ansøgningsskema:

Ansøgningsskema (pdf) Ansøgningsskema (doc)

 

Ansøgningsmaterialet skal sendes til medicinraadet@medicinraadet.dk

18 Ugers Proces