Gå til hovedindholdet

Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) - revurdering

Status: Igangværende

Ansøger: Gilead
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lymfomer
Anvendelse:  Diffust storcellet B-cellelymfom, 3. linje
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 14. april 2023

Medicinrådet revurderer denne anbefaling: Medicinrådets anbefaling vedr. axicabtagene ciloleucel til diffust storcellet B-celle-lymfom, version 1.0

Revurderingen sker, fordi ansøger har indsendt en anmodning om revurdering. Revurderingen følger Medicinrådets proces- og metodevejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Læs mere og find vejledningerne her.

Status for Medicinrådets revurdering

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
1. december 2022. 
Formandskabet har besluttet, at der skal igangsættes en revurdering
2. april 2023. 

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen