Rådsmøder

Medicinrådet afholder som udgangspunkt 8 til 12 møder om året

Dagsorden offentliggøres fem dage før rådsmødet. Referat fra rådsmøderne offentliggøres senest 14 dage efter mødet. Find dagsordener og referater her

Rådsmøder i 2021:

Onsdag den 6. januar (ekstraordinært rådsmøde)
Onsdag den 27. januar
Onsdag den 24. februar
Tirsdag og onsdag den 23. og 24. marts (todelt rådsmøde)
Mandag den 26. april (tematisk rådsmøde)
Onsdag den 28. april
Mandag den 10. maj (tematisk rådsmøde)
Onsdag den 26. maj
Onsdag den 23. juni
Onsdag den 1. september
Onsdag den 29. september
Onsdag den 27. oktober
Onsdag den 24. november
Onsdag den 15. december

Rådsmøder i 2022:

Onsdag den 26. januar
Onsdag den 23. februar
Onsdag den 23. marts
Onsdag den 20. april
Onsdag den 18. maj
Onsdag den 15. juni
Onsdag den 31. august
Onsdag den 28. september
Onsdag den 26. oktober
Onsdag den 23. november
Onsdag den 14. december