Rådsmøder

Medicinrådet afholder som udgangspunkt 8 til 12 møder om året

Dagsorden offentliggøres fem dage før rådsmødet. Referat fra rådsmøderne offentliggøres senest 14 dage efter mødet. Find dagsordener og referater her

Rådsmøder i 2022:

Onsdag den 26. januar
Onsdag den 23. februar
Onsdag den 23. marts
Onsdag den 20. april
Onsdag den 18. maj
Onsdag den 15. juni
Onsdag den 31. august
Onsdag den 28. september
Onsdag den 26. oktober
Onsdag den 23. november
Onsdag den 14. december