Rådsmøder

Medicinrådet afholder som udgangspunkt 8 til 12 møder om året

Dagsorden offentliggøres fem dage før rådsmødet. Referat fra rådsmøderne offentliggøres senest 14 dage efter mødet. Find dagsordener og referater her

Rådsmøder i 2020:

Onsdag den 22. januar
Onsdag den 19. februar
Onsdag den 18. marts (aflyst)
Onsdag den 15. april
Onsdag den 13. maj
Onsdag den 17. juni
Mandag den 29. juni (ekstraordinært rådsmøde)
Onsdag den 26. august
Onsdag den 23. september
Onsdag den 7. oktober (ekstraordinært rådsmøde)
Onsdag den 21. oktober
Onsdag den 18. november
Onsdag den 9. december

 

Rådsmøder i 2021:

Onsdag den 27. januar
Onsdag den 24. februar
Onsdag den 24. marts
Onsdag den 28. april
Onsdag den 26. maj
Onsdag den 23. juni
Onsdag den 1. september
Onsdag den 29. september
Onsdag den 27. oktober
Onsdag den 24. november
Onsdag den 15. december