Gå til hovedindholdet

Habilitetsvurderinger og forvaltningsloven

Sådan anvender Medicinrådet forvaltningslovens § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2

I habilitetsvurderinger kan Medicinrådet anvende forvaltningslovens § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2

Om forvaltningslovens § 3, stk. 2

Bestemmelsen betyder, at vi kan se bort fra et fagudvalgsmedlems inhabilitet, hvis vi konkret vurderer, at der ikke er fare for, at arbejdet i fagudvalget vil blive påvirket af uvedkommende hensyn. I vurderingen ser vi på den aktivitet fagudvalgsmedlemmet deltager eller har deltaget i, og sammenholder det med de sager fagudvalget konkret arbejder med.

Vi bruger alene bestemmelsen i helt særlige situationer.

Om forvaltningslovens § 4, stk. 2

Bestemmelsen betyder, at vi kan se bort fra et fagudvalgsmedlems inhabilitet, hvis der enten er fare for, at et fagudvalg vil miste sin beslutningsdygtighed, eller hvis det vil være meget betænkeligt, hvis det inhabile medlem ikke er med til at behandle fagudvalgets sager. Medicinrådet vurderer altså konkret, om det inhabile medlem ikke kan undværes. I vurderingen lægger vi især vægt på, om det inhabile medlem har en særlig ekspertise, og om fagudvalgets vurdering ikke kan udsættes uden væsentlig skade for offentlige eller private interesser, f.eks. patienternes interesser.

Vi bruger alene bestemmelsen i helt særlige situationer.