Gå til hovedindholdet

Anmodning om vurdering

En virksomhed, der ønsker et lægemiddel vurderet i Medicinrådet, skal indsende en anmodning om vurdering til Medicinrådets sekretariat tidligst ved dag 120 (dag 1 for indikationsudvidelser og lægemidler i accelereret godkendelsesprocedure) i godkendelsesprocessen i EMA.

Anmodningsskema (assessment forms):

Anmodningsskema (pdf) Anmodningsskema (docx)


Anmodningen skal sendes til medicinraadet@medicinraadet.dk

Direkte indplacering

En virksomhed kan anmode om en vurdering af et nyt lægemiddel/indikationsudvidelse ved at indplacere det direkte i en behandlingsvejledning. Læs mere om direkte indplacering her.

Fast track

Virksomheder kan anmode Medicinrådet om at vurdere et nyt lægemiddel i en fast track-proces. Fast-track processen indebærer, at ansøger og Medicinrådet afstår fra at foretage en sundhedsøkonomisk analyse. Dette medfører, at sagsbehandlingstiden reduceres til 14 uger. Læs mere om fast track her. 

Alternative aftalemodeller

Medicinrådets vejledning for anvendelse af alternative aftalemodeller er et supplement til Medicinrådets øvrige retningslinjer for ansøgning om vurdering af nye lægemidler og skal anvendes i forlængelse af Amgros og Medicinrådets skema til anmodning om alternativ aftale.

Anmodningsskema: Anmodning om alternativ aftalemodel

Læs mere i vejledningen: Medicinrådets vejledning for anvendelse af alternative aftalemodeller