Gå til hovedindholdet

Lægemidler og indikationsudvidelser

NYE LÆGEMIDLER OG INDIKATIONSUDVIDELSER

Medicinrådet udarbejder anbefalinger af, hvilke nye lægemidler der skal være mulige standardbehandlinger på landets sygehuse. Rådet vurderer, om der er et rimeligt forhold mellem den kliniske værdi af lægemidlet og omkostningerne ved behandling med lægemidlet. Eventuelle bivirkninger indgår også i vurderingen af den kliniske værdi af lægemidlet.

Find nye lægemidler og indikationsudvidelser her.

Metode og proces for nye lægemidler og indikationsudvidelser

Processen for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser for ansøgninger, hvor en anmodning om vurdering er indsendt fra den 1. januar 2021, er beskrevet i Medicinrådets procesvejledning for vurdering af nye lægemidler:

Find procesvejledningen her.

Metode for vurderingen er beskrevet i Medicinrådets metodevejledning for vurdering af nye lægemidler:

Find metodevejledningen her.

Medicinrådets notat om vurderingen af lægemidler til små patientgrupper/sjældne sygdomme

Danske Regioner har i forbindelse med evalueringen af Medicinrådet i 2019 bedt Medicinrådet om at udarbejde et notat med en vurdering af, hvilke effekter metodeændringerne pr. 1. januar 2019 har haft i forhold til vurdering af lægemidler til små patientgrupper/ sjældne sygdomme.

Læs Medicinrådets notat om vurderingen af lægemidler til små patientgrupper/sjældne sygdomme her.