Lægemidler og indikationsudvidelser

NYE LÆGEMIDLER OG INDIKATIONSUDVIDELSER

Medicinrådet har to processer for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser: De fleste lægemidler vurderes i en ordinær 12-ugersproces. Lægemidler, der hverken er bedre eller dårligere end komparator, kan vurderes i en kortere 7-ugersproces. 

Find nye lægemidler og indikationsudvidelser her.

Proces og metode for Medicinrådets vurderinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser er beskrevet nedenfor: 

Metodehåndbøger for nye lægemidler og indikationsudvidelser:

Håndbog for Medicinrådets proces og metode vedr. nye lægemidler og indikationsudvidelser - version 2

Bemærk: Gældende fra den 1. januar 2019 (for protokoller udarbejdet efter denne dato)

Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi - version 1


Læs mere om ansøgningsprocessen her.