Lægemidler og indikationsudvidelser

NYE LÆGEMIDLER OG INDIKATIONSUDVIDELSER

Medicinrådet har to processer for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser: De fleste lægemidler vurderes i en ordinær 12-ugersproces. Lægemidler, der hverken er bedre eller dårligere end komparator, kan vurderes i en kortere 7-ugersproces. 

Find nye lægemidler og indikationsudvidelser her.

Proces og metode for Medicinrådets vurderinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser er beskrevet nedenfor: 

Fra 1. januar 2021 skal Medicinrådet benytte kvalitetsjusterede leveår (QALY) til at vurdere nye lægemidler og indikationsudvidelser. Læs mere om metoderne før og efter 1. januar 2021 herunder.

Metodehåndbøger for nye lægemidler og indikationsudvidelser – inden 1. januar 2021

Lægemidler, hvor der inden den 1.januar 2021 har været indsendt en foreløbig ansøgning, bliver som udgangspunkt vurderet som beskrevet i Håndbog for Medicinrådets proces og metode vedr. nye lægemidler og indikationsudvidelser:

Metode og proces for nye lægemidler og indikationsudvidelser – fra 1. januar 2021

Processen for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser for ansøgninger, hvor en anmodning om vurdering er indsendt fra den 1. januar 2021, er beskrevet i Medicinrådets Procesvejledning for vurdering af nye lægemidler:

Find procesvejledningen her. 

Metode for vurderingen er beskrevet i Medicinrådets metodevejledning for vurdering af nye lægemidler:

Find metodevejledningen her. 

Bemærk: En forskningsgruppe fra Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet er i øjeblikket ved at publicere danske præferencevægte til brug af EQ-5D-5L.

Medicinrådet vil anvende EQ-5D-5L og de danske præferencevægte, så snart de er udgivet i et fagfællebedømt tidsskrift. Ind til da vil Medicinrådet i stedet benytte EQ-5D-3L og de tilhørende danske præferencevægte (Wittrup-Jensen KU, Lauridsen J, Gudex C, Pedersen KM. Generation of a Danish TTO value set for EQ-5D health states. Scand J Public Health 2009;37(5):459-66.).

Medicinrådet vil lægge en nyhed på hjemmesiden, når den nye EQ-5D-5L skal bruges.

 

Medicinrådets notat om vurderingen af lægemidler til små patientgrupper/sjældne sygdomme

Danske Regioner har i forbindelse med evalueringen af Medicinrådet i 2019 bedt Medicinrådet om at udarbejde et notat med en vurdering af, hvilke effekter metodeændringerne pr. 1. januar 2019 har haft i forhold til vurdering af lægemidler til små patientgrupper/ sjældne sygdomme.

Læs Medicinrådets notat om vurderingen af lægemidler til små patientgrupper/sjældne sygdomme her.