Gå til hovedindholdet

Blænding af fortrolige oplysninger i dokumenter

Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at blænde fortrolige oplysninger i deres ansøgning og eventuelle andre dokumenter, de indsender til Medicinrådet.  

Medicinrådet offentliggør den blændede version af ansøgningen og eventuelle bilag i pdf-format uden yderligere redigering.  

Lægemiddelvirksomhederne skal sikre sig, at blændingen er tilstrækkelig, så de fortrolige oplysninger ikke kan læses ved eventuel redigering af dokumentet.  

Blænding kan ske ved at dække fortrolig tekst/tal/grafer/figurer med en sort markering. Oplysningerne under markeringen skal fjernes helt, eksempelvis ved at erstatte tekst eller tal med krydser.  

Blænding kan gøres på følgende måde:   

Ved fortrolig tekst/tal slettes teksten (hele sætninger og tal) og erstattes med krydser (XXXX) svarende til sætningens/tallets længde. Herefter dækkes krydserne af en sort markering (XXXX). 

Ved fortrolige figurer/grafer laves en sort boks, som svarer til den fortrolige figur/grafs størrelse. Herefter slettes den fortrolige figur/graf, og boksen sættes ind i stedet for figuren.   

Der findes også software, som kan sikre, at blændingen sker tilstrækkeligt. 

 
Læs mere om fortrolige oplysninger her.