Gå til hovedindholdet

Anmodning om revurdering

Hvis Medicinrådet skal tage stilling til, om nye data eller ny pris kan give anledning til en revurdering af Medicinrådets anbefaling, skal den ansøgende virksomhed udfylde og indsende skema til anmodning om revurdering. Læs mere om processen for revurderinger i Medicinrådets vejledning vedr. revurderinger samt Medicinrådets proces- og metodevejledning for vurdering af nye lægemidler.

Anmodningsskema:

Anmodning om revurdering (pdf) Anmodning om revurdering (docx)

 
Anmodningen skal sendes til medicinraadet@medicinraadet.dk


Reassessment forms:

Request for reassessment (pdf) Request for reassessment (docx)

 
The request must be sent to medicinraadet@medicinraadet.dk