Gå til hovedindholdet

Medicinrådets vurdering af subkutane formuleringer af lægemidler, hvor Medicinrådet har anbefalet intravenøs behandling

Flere lægemidler markedsføres først som intravenøs (i.v.) behandling og senere som subkutan behandling. Medicinrådet vurderer, at subkutane formuleringer ved samme indikation i langt de fleste tilfælde kan ligestilles med i.v.-formuleringer. Derfor skal virksomheder som udgangspunkt ikke længere ansøge om Medicinrådets vurdering af et nyt lægemiddel, før subkutane formuleringer kan tages i brug i Danmark. Subkutane frem for intravenøs administration kan i mange tilfælde spare ressourcetræk og kapacitet på sygehusene, hvorfor Medicinrådet gerne vil fremme hurtig ibrugtagning.

Læs mere om vurdering af subkutane formuleringer her.