Gå til hovedindholdet

Lægemidler og indikations­udvidelser

Medicinrådet udarbejder anbefalinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Du kan læse mere om Medicinrådets arbejde med nye lægemidler og indikationsudvidelser her.

Du kan abonnere på de enkelte lægemidler og modtage ændringerne via e-mail. Klik på  rss-ikonet, når du er inde på siden for det lægemiddel, som du gerne vil abonnere på.

Tilbagetrukne ansøgninger Arkiv

Viser 64 resultater

1 - 25 af 64 resultater
Sygdomsområde Specifik sygdom Lægemiddel Fagudvalg Status
Endokrinologi, Stofskiftesygdomme Akut hepatisk porfyri Givosiran (Givlaari) Porfyrisygdomme Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Brystkræft, Mammacancer Sacituzumab govitecan (Trodelvy) Brystkræft Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Knoglemarvskræft, Myelomatose Daratumumab (Darzalex) i komb. med lenalidomid og dexamethason Knoglemarvskræft (myelomatose) Ikke anbefalet
Stofskiftesygdomme Amyloidose Daratumumab (Darzalex) i kombination med bortezomib, cyclophosphamid og dexamethason Knoglemarvskræft (myelomatose) Ikke anbefalet
Endokrinologi, Stofskiftesygdomme Defekter i syntesen af binyrebarkhormoner Efmody Hypofyse- og binyresygdomme Ikke anbefalet
Leversygdomme Progressiv familiær intrahepatisk kolestase Odevixibat (Bylvay) Leversygdomme Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Nyrekræft, Renalcellekarcinom Lenvatinib (Kisplyx) i komb. med pembrolizumab (Keytruda) Nyrekræft Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Osimertinib (Tagrisso) Lungekræft Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Prostatacancer, Prostatakræft Apalutamid (Erleada) Kræft i blærehalskirtlen Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Kræft i blære og urinveje, Urotelialt karcinom Enfortumab vedotin (Padcev) Blære- og urotelialkræft Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) Tafasitamab (Minjuvi) Lymfekræft (lymfomer) Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Sotorasib (Lumykras) Lungekræft Ikke anbefalet
Stofskiftesygdomme Pompes sygdom Avalglucosidase alfa (Nexviadyme) Fenylketonuri Ikke anbefalet
Blodsygdomme, Cancer, Hæmatologi, Kræftsygdomme Paroxystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH) Pegcetacoplan (Aspaveli) Benign hæmatologi Ikke anbefalet
Blodsygdomme, Cancer, Hæmatologi, Kræftsygdomme Polycytæmi vera Ropeginterferon-alfa-2b Kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi) Ikke anbefalet
Gigtsygdomme, Reumatologi Psoriasis artrit, Psoriasisgigt Risankizumab (Skyrizi) Gigtsygdomme Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Akut leukæmi, Blodkræft Azacitidin (Onureg) Akut leukæmi Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Malignt melanom, Modermærkekræft Dabrafenib (Tafinlar), Trametinib (Mekinist) Modermærkekræft og non-melanom hudkræft Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Brystkræft, Mammacancer Alpelisib (Piqray) Brystkræft Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Nyrekræft, Renalcellekarcinom Avelumab (Bavencio), Axitinib (Inlyta) Nyrekræft Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Knoglemarvskræft, Myelomatose Isatuximab (Sarclisa) i komb. med carfilzomib og dexamethason Knoglemarvskræft (myelomatose) Ikke anbefalet
Neurologiske sygdomme Neuromyelitis optica spektrumsygdom Satralizumab (Enspryng) Multipel sklerose Ikke anbefalet
Psykiatriske lidelser Depression Esketamin (Spravato) Behandlingsresistent depression hos voksne Ikke anbefalet
Lunge- og luftvejssygdomme Interstitielle lungesygdomme Nintedanib (Ofev) Lungeemfysem og lungefibrose Ikke anbefalet
Cancer, Kræftsygdomme Knoglemarvskræft, Myelomatose Daratumumab (Darzalex) i komb. med bortezomib, thalidomid og dexamethason Knoglemarvskræft (myelomatose) Ikke anbefalet
1 - 25 af 64 resultater
Henter