Gå til hovedindholdet

Cabozantinib (Cabometyx) i kombination med nivolumab (Opdivo)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Ipsen
ATC-kode: L01EX07
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Nyrekræft Renalcellekarcinom
Anvendelse:  Nyrekræft
Fagudvalg:  Nyrekræft
Sidst opdateret: 25. maj 2023

Anbefaling

Godkendt den 24. maj 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. cabozantinib i kombination med nivolumab til behandling af metastatisk nyrekræft, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke cabozantinib i kombination med nivolumab til behandling af patienter med metastatisk nyrekræft.

For patienter med nyrekræft i intermediær/dårlig prognosegruppe kan cabozantinib i kombination med nivolumab bremse sygdomsudviklingen i en periode, men Medicinrådet finder det ikke dokumenteret, at behandlingen forlænger patienternes levetid sammenlignet med den behandling, de får i dag.

Omkostningerne til behandling med cabozantinib i kombination med nivolumab er væsentligt højere end de nuværende standardbehandlinger. Medicinrådet vurderer således samlet set, at omkostningerne til behandlingen er for høje i forhold til den dokumenterede effekt.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
09. april 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
13. januar 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
14. april 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
09. maj 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
24. maj 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
13. januar - 24. maj 2023. 

Medicinrådet har brugt 17 uger og 2 dage (121 dage) på arbejdet med cabozantinib i kombination med nivolumab til behandling af metastatisk nyrekræft.

Der har været clock-stop i sagen fra 28. februar til 10. marts 2023, fordi ansøger skulle fremsende nye data til den sundhedsøkonomiske model.