Anbefalinger - nye lægemidler og indikations-udvidelser

Herunder findes Medicinrådet anbefalinger vedrørende nye lægemidler og indikationsudvidelser

 

Medicinrådets anbefalinger er sorteret efter sygdomsområder og oplistet alfabetisk efter lægemidlets generiske navn. Anbefalingerne findes nederst på denne side

 

Find

Anbefalinger

Blodkræft


Blære- og urotelialkræft


Brystkræft


Hoved-halskræft


Knoglemarvskræft


Leverkræft


Lungekræft


Lymfomer/Non-Hodgkins


Modermærkekræft


Neuroendokrine tumorer


Nyrekræft


Prostatakræft

 

Æggestokkekræft

atezolizumab (Tecentriq) til ikke-småcellet lungekræft
15. august 2018

atezolizumab (Tecentriq) til urotelialt karcinom
24. april 2018

pembrolizumab (Keytruda) til urotelialt karcinom
13. december 2017

nusinersen (Spinraza) til patienter med 5q spinal muskelatrofi
30. januar 2018

nusinersen (Spinraza) til 5q spinal muskelatrofi
12. oktober 2017 - behandlet igen 30. januar 2018