Gå til hovedindholdet

Secukinumab (Cosentyx)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Novartis
ATC-kode: L04AC10
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Hidrosadenitis suppurativa
Anvendelse:  Aktiv moderat til svær hidrosadenitis suppurativa
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 25. marts 2024

Anbefaling

Godkendt den 20. marts 2024

Medicinrådets anbefaling vedr. secukinumab til behandling af aktiv moderat til svær hidrosadenitis suppurativa, version 1.0 

Medicinrådet anbefaler ikke secukinumab til moderat til svær hidrosadenitis suppurativa (HS) hos voksne med utilstrækkelig respons på konventionel systemisk behandling. HS er en kronisk inflammatorisk hudsygdom med smertefulde og kløende hudlæsioner (dybtliggende knuder, bylder og tunneller under huden), som opstår i hårsækkene ved hudfolder.

Behandling med secukinumab kan reducere patienternes hudlæsioner og smerter samt forbedre patienternes livskvalitet efter 12-16-ugers behandling sammenlignet med ingen behandling.

Effekten af secukinumab er på niveau med effekten af adalimumab, som er den behandling, patienterne får i dag. Der er risiko for bivirkninger ved behandling med både secukinumab og adalimumab. Det er oftest infektioner, som kan være alvorlige.

Medicinrådet vurderer, at omkostningerne til secukinumab er for høje sammenlignet med adalimumab.

Medicinrådet opfordrer ansøger til at vende tilbage med en ansøgning, som belyser omkostningseffektiviteten af secukinumab som behandling efter et andet biologisk lægemiddel.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
13. oktober 2022. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
27. april 2023. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden for at sikre, at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering).

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
01. september 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
09. februar 2024. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
20. februar 2024. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
20. marts 2024. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
01. september 2023 - 20. marts 2024. 

Medicinrådet har brugt 28 uger og 5 dage (201 dage) på arbejdet med secukinumab (Cosentyx) til aktiv moderat til svær hidrosadenitis suppurativa.

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
11. april 2024. 
Formandskabet har besluttet, at der skal/ikke skal igangsættes en revurdering