Anbefalinger og vejledninger

Her kan du finde Medicinrådets afsluttede sager: anbefalinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser, behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer samt vurderinger af biosimilære lægemidler.

Du kan abonnere på de enkelte lægemidler og modtage ændringerne via e-mail. Klik på  rss-ikonet, når du er inde på siden for det lægemiddel, som du gerne vil abonnere på.

Vælg en kategori ved at klikke på en af knapperne

Lægemidler og indikations­udvidelser Behandlings­vejledninger Lægemiddel­rekommandationer Biosimilære lægemidler

Viser 237 resultater

176 - 200 af 237 resultater
Kategori Sygdomsområde Specifik sygdom Lægemiddel Fagudvalg
Lægemidler og indikations­udvidelser Blodsygdomme, Hæmatologi Blødersygdom, Hæmofili Vonicog alfa (Veyvondi) Blødersygdom
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Hepatocellulært carcinom, Leverkræft Cabozantinib (Cabometyx) Leverkræft
Lægemidler og indikations­udvidelser Blodsygdomme, Hæmatologi Immun trombocytopeni Caplacizumab (Cablivi) Benign hæmatologi
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Nyrekræft, Renalcellekarcinom Nivolumab (Opdivo) Nyrekræft
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Malignt melanom, Modermærkekræft Pembrolizumab (Keytruda) Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Nyrekræft, Renalcellekarcinom Tivozanib (Fotivda) Nyrekræft
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Brystkræft, Mammacancer Abemaciclib (Verzenio) Brystkræft
Lægemidler og indikations­udvidelser Infektionssygdomme Hiv/aids Doravirin (Pifeltro), Doravirin/lamivudin/tenofovir disoproxil (Delstrigo) Hiv/aids
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Lymfomer Tisagenlecleucel (Kymriah) Lymfekræft (lymfomer)
Lægemidler og indikations­udvidelser Infektionssygdomme Hiv/aids Bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamid (Biktarvy) Hiv/aids
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Akut leukæmi, Blodkræft Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) Akut leukæmi
Lægemidler og indikations­udvidelser Neurologiske sygdomme Multipel Sklerose Ocrelizumab (Ocrevus) Multipel sklerose
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Hoved- og halskræft Pembrolizumab (Keytruda) Hoved- og halskræft
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Akut leukæmi, Blodkræft Tisagenlecleucel (Kymriah) Akut leukæmi
Behandlings­vejledninger Blodsygdomme, Hæmatologi Blødersygdom, Hæmofili Blødersygdom
Lægemidler og indikations­udvidelser Neuromuskulære sygdomme Muskeldystrofi, Muskelsvind Ataluren (Translarna) Duchennes muskeldystrofi
Lægemidler og indikations­udvidelser Dermatologi, Hudsygdomme Psoriasis Certolizumab pegol (Cimzia) Psoriasis og og psoriasis med ledgener
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Malignt melanom, Modermærkekræft Dabrafenib (Tafinlar), Trametinib (Mekinist) Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Lægemidler og indikations­udvidelser Gastroenterologi, Mave- og tarmsygdomme Perianale fistler ved Crohns sygdom Darvadstrocel (Alofisel) Inflammatoriske tarmsygdomme
Lægemidler og indikations­udvidelser Gigtsygdomme, Reumatologi Psoriasis artrit, Psoriasisgigt Ixekizumab (Taltz) Gigtsygdomme
Lægemiddel­rekommandationer Blodsygdomme, Hæmatologi Blødersygdom, Hæmofili Blødersygdom
Lægemiddel­rekommandationer Hjerte- og kredsløbssygdomme, Kardiologi Veneblodprop, Venøs tromboemboli Tidligere RADS-fagudvalg
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Atezolizumab (Tecentriq) Lungekræft
Lægemidler og indikations­udvidelser Cancer, Kræftsygdomme Nyrekræft, Renalcellekarcinom Cabozantinib (Cabometyx) Nyrekræft
Lægemidler og indikations­udvidelser Oftalmologi, Øjensygdomme Limbal Stamcellemangel Limbale stamceller (Holoclar) Øjensygdomme
176 - 200 af 237 resultater
Henter