Gå til hovedindholdet

Polatuzumab vedotin (Polivy) i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin og prednison (R-CHP)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: L01FX14
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)
Anvendelse:  Diffust storcellet B-cellelymfom
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 08. februar 2024

Anbefaling

Godkendt den 21. juni 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. polatuzumab vedotin til førstelinjebehandling af diffust storcellet B-cellelymfom, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke polatuzumab vedotin i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin og prednison (pola-R-CHP) til behandling af voksne patienter med tidligere ubehandlet diffust storcellet B-cellelymfom.

Behandling med pola-R-CHP kan reducere risikoen for sygdomsforværring sammenlignet med den nuværende standardbehandling, som er en kombinationsbehandling bestående af rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vincristin og prednison (R-CHOP). Det er ikke dokumenteret, at pola-R-CHP forlænger patienternes levetid sammenlignet med R-CHOP.

Omkostningerne til behandling med pola-R-CHP er væsentligt højere end til R-CHOP. Medicinrådet vurderer derfor samlet set, at omkostningerne til behandlingen er for høje i forhold til den dokumenterede effekt.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
01. april 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
17. marts 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
12. maj 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
30. maj 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
21. juni 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
17. marts - 21. juni 2023. 

Medicinrådet har brugt 13 uger og 5 dage (96 dage) på arbejdet med polatuzumab vedotin til førstelinjebehandling af diffust storcellet B-cellelymfom.

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
08. februar 2024.