Gå til hovedindholdet

Knoglemarvskræft (myelomatose)

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Knoglemarvskræft
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 04. januar 2024

OBS: Behandlingsvejledningen er under opdatering. Se mere her.

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Gældende lægemiddelrekommandation

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.11
Godkendt den 26. september 2023 og gældende fra den 1. januar 2024

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning - vers. 1.11

Kommende lægemiddelrekommandation

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.12
Godkendt den 26. september 2023 og gældende fra den 1. april 2024

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning - vers. 1.12


Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.3
Godkendt den 20. april 2022

Behandlingsvejledning

Supplerende dokumenter

Tillæg til Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - Vedr. patienter, der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi - version 1.1
Godkendt den 15. juni 2022

Tillæg til Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning

 
Medicinrådets omkostningsanalyse for vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.0 
Godkendt den 14. juli 2022 - gældende fra den 16 juli 2022

Omkostningsanalyse

 
Behandlingsalgoritme vedr. knoglemarvskræft

Behandlingsalgoritme


Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.2

Godkendt den 22. januar 2020

Baggrund for behandlingsvejledning


Protokol for fælles regional behandlingsvejledning vedrørende knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.0
Godkendt den 9. november 2017

Protokol for behandlingsvejledning

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
16. august 2017. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
16. august - 09. november 2017. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
09. november 2017. 
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
21. december 2017. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
09. november 2017 - 15. maj 2019. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning
15. maj 2019. 

Opdatering af behandlingsvejledning

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt den opdaterede behandlingsvejledning
20. april 2022. 

Udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag/omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
28. august 2019. 
Medicinrådet har godkendt omkostningsanalysen
15. juni 2022. 

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen
06. februar 2023. 

Arkiv

Aktivitet
Tidligere versioner af dokumenter

Behandlingsvejledning

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.2

Protokol for fælles regional behandlingsvejledning vedrørende knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.0

Udvidet sammenligningsgrundlag

Udvidet sammenligningsgrundlag vedr. lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.0

Lægemiddelrekommandation

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.10

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.9

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.8

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.7

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.6

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.5

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.4

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.3

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.2

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.1

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose - version 1.4 (RADS-baseret)

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose - version 1.3 (RADS-baseret)