Behandlings-vejledninger

I behandlingsvejledninger vurderer Medicinrådet flere lægemidler inden for samme terapiområde

Medicinrådets behandlingsvejledninger er alfabetisk sorteret. Hvis Rådet efterfølgende har godkendt en behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation fremgår dette dokument i stedet for behandlingsvejledningen.

Behandlingsvejledninger

Blødersygdom (hæmofili)

Læs mere om processen for udarbejdelsen af behandlingsvejledningen her.


ET og PV


Kronisk hepatitis C

Læs mere om processen for udarbejdelsen af behandlingsvejledningen her.


Kronisk leddegigt

Læs mere om processen for udarbejdelsen af behandlingsvejledningen her.


Multipel sklerose

Læs mere om processen for udarbejdelsen af behandlingsvejledningen her.


Svær astma

Læs mere om processen for udarbejdelsen af behandlingsvejledningen her.


VTE