Gå til hovedindholdet

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Blodkræft Kronisk lymfatisk leukæmi
Anvendelse:  Kronisk lymfatisk leukæmi
Fagudvalg:  Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Sidst opdateret: 19. april 2024

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Opsummering af Medicinrådets evidensgennemgang vedrørende lægemidler til kronisk lymfatisk leukæmi, version 1.0
Godkendt den 21. februar 2024

Opsummering af evidensgennemgang


Medicinrådets evidensgennemgang vedrørende lægemidler til kronisk lymfatisk leukæmi, version 1.0
Godkendt den 21. februar 2024

Evidensgennemgang

Supplerende dokumenter

Medicinrådets omkostningsanalyse vedr. lægemidler til kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) - version 1.0
Godkendt den 17. april 2024

Omkostningsanalyse


Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) - version 1.0

Godkendt den 24. maj 2023

Protokol for behandlingsvejledning

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
20. november 2019. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
20. november 2019 - 24. maj 2023. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
24. maj 2023. 
Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur i den angivne tidsperiode
25. maj - 08. juni 2023. 

I perioden fra den 25. maj til den 8. juni 2023 havde lægemiddelvirksomheder, som markedsfører de lægemidler, som er listet i protokollen, mulighed for at indsende litteratur til behandlingsvejledningen.

Invitation til indsendelse af litteratur til Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. kronisk lymfatisk leukæmi

Skema til indsendelse af litteratur til Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. kronisk lymfatisk leukæmi

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
25. maj 2023 - 21. februar 2024. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning
21. februar 2024. 

Udarbejdelse af omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt omkostningsanalysen
17. april 2024. 

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

Arkiv

Aktivitet
Tidligere versioner af dokumenter