Gå til hovedindholdet

Kronisk migræne

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Migræne
Anvendelse:  Migræne
Fagudvalg:  Migræne
Sidst opdateret: 07. december 2023

Klinisk sammenligningsgrundlag og samling af vurderinger af anti-CGRP-antistoffer til behandling af kronisk migræne

Gældende lægemiddelrekommandation

Medicinrådets lægemiddelrekommandation vedrørende lægemidler til kronisk migræne, inkl. kriterier for opstart, opfølgning og seponering - version 2.0
Godkendt den 23. august 2023 og gældende fra den 1. september 2023

Lægemiddelrekommandation - version 2.0

Kommende lægemiddelrekommandation

Medicinrådets lægemiddelrekommandation vedrørende lægemidler til kronisk migræne, inkl. kriterier for opstart, opfølgning og seponering - version 2.1
Godkendt den 6. december 2023 og gældende fra den 1. april 2024

Lægemiddelrekommandation - version 2.1


Medicinrådets kliniske sammenligningsgrundlag vedrørende lægemidler til kronisk migræne – version 1.1

Godkendt den 8. august 2023

Klinisk sammenligningsgrundlag

Supplerende dokumenter

Medicinrådets omkostningsanalyse vedrørende ligestillede lægemidler til kronisk migræne – version 1.0
Godkendt den 26. april 2023

Omkostningsanalyse


Medicinrådets samling af vurderinger af anti-CGRP-antistoffer til behandling af kronisk migræne, herunder kriterier for opstart, monitorering og seponering '
Godkendt den 26. maj 2021

Samling af vurderinger af anti-CGRP-antistoffer til behandling af kronisk migræne

Udarbejdelse af klinisk sammenligningsgrundlag

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det kliniske sammenligningsgrundlag
14. december 2022 - 26. april 2023. 
Medicinrådet har godkendt det kliniske sammenligningsgrundlag
26. april 2023. 

Udarbejdelse af omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt omkostningsanalysen
26. april 2023. 

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen
11. oktober 2022.