Gå til hovedindholdet

Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP)

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Lunge- og luftvejssygdomme
Specifik sygdom:  Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP)
Anvendelse:  Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP)
Fagudvalg:  Inflammatoriske lidelser i næse og bihuler
Sidst opdateret: 18. december 2023

Samling af vurderinger og lægemiddelrekommandation

Medicinrådets lægemiddelrekommandation for lægemidler til svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper - version 1.1 
Godkendt og gældende fra den 15. december 2023

Lægemiddelrekommandation


Medicinrådets samling af vurderinger af lægemidler til svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper - version 1.1
Godkendt den 26. oktober 2022

Samling af vurderinger vedr. svær CRSwNP

Supplerende dokumenter

Omkostningsanalyse vedrørende ligestilledelægemidler til kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP) - version 1.0
Godkendt den 26. oktober 2022

Omkostningsanalyse

Udarbejdelse af omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt omkostningsanalysen
26. oktober 2022. 

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen
24. marts 2023.