Gå til hovedindholdet

Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP)

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Lunge- og luftvejssygdomme
Specifik sygdom:  Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP)
Anvendelse:  Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP)
Fagudvalg:  Inflammatoriske lidelser i næse og bihuler
Sidst opdateret: 27. marts 2023

Samling af vurderinger og lægemiddelrekommandation

Medicinrådets lægemiddelrekommandation for lægemidler til svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper - version 1.0 
Godkendt den 24. marts 2023 og gældende fra den 1. juni 2023

Lægemiddelrekommandation


Medicinrådets samling af vurderinger af lægemidler til svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper
Godkendt den 26. oktober 2022

Samling af vurderinger vedr. svær CRSwNP

Supplerende dokumenter

Omkostningsanalyse vedrørende ligestilledelægemidler til kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP)
Godkendt den 26. oktober 2022

Omkostningsanalyse