Gå til hovedindholdet

Diabetisk makulaødem

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Øjensygdomme Oftalmologi
Specifik sygdom:  Diabetisk makulaødem (DME)
Anvendelse:  Diabetisk makulaødem (DME)
Fagudvalg:  Øjensygdomme
Sidst opdateret: 01. januar 2024

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til diabetisk makulaødem - version 2.1
Godkendt den 9. november 2023 og gældende fra den 1. januar 2024

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning

Supplerende dokumenter

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til diabetisk makulaødem - version 2.0
Godkendt den 8. marts 2023

Baggrund for behandlingsvejledning


Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende diabetisk makulaødem – direkte indplacering af brolucizumab – version 1.0
Godkendt den 8. marts 2023

Tillæg til behandlingsvejledning vedr. direkte indplacering af brolucizumab


Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende diabetisk makulaødem – direkte indplacering af faricimab - version 1.0
Godkendt den 8. marts 2023

Tillæg til behandlingsvejledning vedr. direkte indplacering af faricimab


Medicinrådets protokol for en fælles regional behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til diabetisk makulaødem - version 1.0
Godkendt den 19. februar 2020


OBS vedrørende omkostningsanalyse

Der udarbejdes ikke en omkostningsanalyse for DME. Medicinrådet vurderer, at de forskelle, der er mellem lægemidlerne indenfor behandling af DME, overordnet svarer til de forskelle, der er mellem lægemidlerne indenfor våd AMD. Medicinrådet henviser derfor til omkostningsanalysen, der er udarbejdet vedr. våd AMD.

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
20. november 2019. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
20. november 2019 - 19. februar 2020. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
19. februar 2020. 
Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur i den angivne tidsperiode
10. - 24. marts 2020. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
19. februar - 26. august 2020. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning
26. august 2020. 

Udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
21. oktober 2020. 

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen
04. maj 2023.