Gå til hovedindholdet

Atopisk eksem

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Atopisk dermatitis
Anvendelse:  Biologiske og targeterede syntetiske lægemidler til voksne og unge (> 12 år) med moderat til svær atopisk eksem
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 06. marts 2024

OBS: Vær opmærksom på, at når lægemidler indplaceres direkte i behandlingsvejledninger, er der ikke taget højde for prisen endnu. Derfor vil lebrikizumab først være anbefalet, når den fremgår af en kommende lægemiddelrekommandation.

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Medicinrådets lægemiddelrekommandation vedr. moderat til svær atopisk eksem hos patienter ≥ 12 år - version 1.0
Godkendt og gældende 19. december 2023

Lægemiddelrekommandation

 
Opsummering af Medicinrådets evidensgennemgang vedrørende biologiske og targeterede syntetiske lægemidler til moderat til svær atopisk eksem hos patienter ≥ 12 år - version 1.1
Godkendt den 5. marts 2024

Opsummering af evidensgennemgang


Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende biologiske og targeterede syntetiske lægemidler til moderat til svær atopisk eksem hos patienter ≥ 12 år - version 1.1

Godkendt den 26. april 2023

Behandlingsvejledning - version 1.1


OBS: Medicinrådet har tidligere udarbejdet en omkostningsanalyse for lægemidler til atopisk eksem; denne er nu arkiveret og ikke længere gældende. Det fremgår af Medicinrådets opsummering af evidensgennemgang at: Baseret på fagudvalgets erfaring, antager Medicinrådet, at omkostninger til administration, monitorering og bivirkninger er ens for de tre ligestillede lægemidler. Derfor er der ikke udarbejdet en omkostningsanalyse, og sammenligningen af de tre lægemidler bliver udelukkende baseret på lægemiddelpriser.

Supplerende dokumenter

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende biologiske og targeterede syntetiske lægemidler til moderat til svær atopisk eksem hos patienter ≥ 12 år- Direkte indplacering af lebrikizumab til atopisk eksem - version 1.0
Godkendt den 1. februar 2024

Tillæg til behandlingsvejledning


Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende biologiske og targeterede syntetiske lægemidler til moderat til svær atopisk eksem hos patienter ≥ 12 år - version 1.0

Godkendt den 29. marts 2023

Protokol for behandlingsvejledning

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
14. december 2022. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
15. december 2022 - 29. marts 2023. 
Lægemiddelvirksomheder har bidraget med litteratur i den angivne tidsperiode
3. februar - 17. marts 2023. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
29. marts 2023. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
16. januar - 26. april 2023. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning
26. april 2023. 

Udarbejdelse af omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt omkostningsanalysen
24. august 2023. 

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen
19. december 2023. 

Arkiv

Aktivitet
Tidligere versioner af dokumenter

Behandlingsvejledning

Opsummering af Medicinrådets evidensgennemgang vedrørende biologiske og targeterede syntetiske lægemidler til moderat til svær atopisk eksem hos patienter ≥ 12 år - version 1.0

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende biologiske og targeterede syntetiske lægemidler til moderat til svær atopisk eksem hos patienter ≥ 12 år - version 1.0

Omkostningsanalyse

Medicinrådets omkostningsanalyse vedrørende ligestillede biologiske og targeterede syntetiske lægemidler til moderat til svær atopisk eksem hos patienter > 12 år - version 1.0

OBS: Det fremgår af Medicinrådets opsummering af evidensgennemgang at: Baseret på fagudvalgets erfaring, antager Medicinrådet, at omkostninger til administration, monitorering og bivirkninger er ens for de tre ligestillede lægemidler. Derfor er der ikke udarbejdet en omkostningsanalyse, og sammenligningen af de tre lægemidler bliver udelukkende baseret på lægemiddelpriser.