Gå til hovedindholdet

Atopisk eksem

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Atopisk dermatitis
Anvendelse:  Biologiske og targeterede syntetiske lægemidler til voksne og unge (> 12 år) med moderat til svær atopisk eksem
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 25. august 2023

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende biologiske og targeterede syntetiske lægemidler til moderat til svær atopisk eksem hos patienter ≥ 12 år - version 1.1
Godkendt den 26. april 2023

Supplerende dokumenter

Medicinrådets omkostningsanalyse vedrørende ligestillede biologiske og targeterede syntetiske lægemidler til moderat til svær atopisk eksem hos patienter > 12 år - version 1.0
Godkendt den 24. august 2023

Omkostningsanalyse

Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende biologiske og targeterede syntetiske lægemidler til moderat til svær atopisk eksem hos patienter ≥ 12 år - version 1.0
Godkendt den 29. marts 2023

Protokol for behandlingsvejledning

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
14. december 2022. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
15. december 2022 - 29. marts 2023. 
Lægemiddelvirksomheder har bidraget med litteratur i den angivne tidsperiode
3. februar - 17. marts 2023. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
29. marts 2023. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
16. januar - 26. april 2023. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning
26. april 2023. 

Udarbejdelse af omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt omkostningsanalysen

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen