Gå til hovedindholdet

Kronisk leddegigt

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Kronisk leddegigt Reumatoid artrit
Anvendelse:  Kronisk leddegigt
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 21. december 2023

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Gældende lægemiddelrekommandation

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til kronisk leddegigt - version 2.6
Godkendt og gældende fra den 20. oktober 2023

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning - vers . 2.6

Kommende lægemiddelrekommandation 

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til kronisk leddegigt - version 2.7
Godkendt den 20. december 2023  og gældende fra den 1. april 2024

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning - vers. 2.7


Opsummering af Medicinrådets evidensgennemgang vedr. lægemidler til kronisk leddegigt
Godkendt den 31. august 2023

Opsummering af evidensgennemgang


Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk leddegigt - valg af biologiske og targeterede syntetiske lægemidler

Godkendt den 13. september 2018

Medicinrådets gennemgang af terapiområdet

Supplerende dokumenter

Tillæg til Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk leddegigt – indplacering af filgotinib - version 1.0
Godkendt den 31. august 2023

Tillæg til Medicinrådets gennemgang af terapiområdet - Indplacering af filgotinib

 
Tillæg til Medicinrådets gennemgang af terapiområdet vedr. kronisk leddegigt vedr. sikkerhedsvurdering af januskinase-hæmmere og rituximab - version 1.2
Godkendt den 10. januar 2023

Tillæg til Medicinrådets gennemgang af terapiområdet


Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. kronisk leddegigt - version 1.1
Godkendt den 26. januar 2022


Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning for kronisk leddegigt vedr. subkutan infliximab - version 2.0

Godkendt den 22. juni 2020

Tillæg til behandlingsvejledningen


Udvidet sammenligningsgrundlag - biologiske og targeterede syntetiske DMARDs til kronisk leddegigt - version 2.0
Godkendt den 2. juni 2020

Udvidet sammenligningsgrundlag

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
16. august 2017. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
16. august 2017 - 21. februar 2018. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
21. februar 2018. 
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
30. marts 2018. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
21. februar - 13. september 2018. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning
13. september 2018. 

Udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
22. juni 2020. 

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen
18. april 2023.