Esketamin (Spravato)

Status: Ansøgning behandles

Om lægemidlet:

Ansøger: Janssen-Cilag A/S

Lægemiddel til: Moderat til svær depression (MDD) hos voksne med manglende respons 

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende behandlingsresistent depression

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

 

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 10. december 2019

Status for behandling af ansøgningen

 

Aktivitet   Status
       

Ansøger og Medicinrådets sekretariat har holdt indledende dialogmøde

25. juni 2019

    Aktivitet afsluttet
       
       

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

2. september 2019

    Aktivitet afsluttet
       
       

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

5. december 2019

Medicinrådets protokol for vurdering af esketamin til behandling af behandlingsresistent depression hos voksne - version 1.1

    Aktivitet afsluttet
       
       

 

Aktivitet     Status
       

Medicinrådet har modtaget og godkendt endelig ansøgning (dag 0) 

Ikke påbegyndt

    Uafsluttet aktivitet
       
       

 

Aktivitet     Status
       

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk værdi i høring hos ansøger

Ikke påbegyndt.

    Uafsluttet aktivitet
       
       

Medicinrådet har vurderet lægemidlets værdi

Ikke påbegyndt.

    Uafsluttet aktivitet
       
       

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

    Uafsluttet aktivitet
       
       

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

    Uafsluttet aktivitet
       
       

Endelig vurdering af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

    Uafsluttet aktivitet
       
       

 

Aktivitet     Status
         

Medicinrådet har udarbejdet det økonomiske beslutningsgrundlag 

Ikke påbegyndt.

 

 

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådets anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet