Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. behandlingsresistent depression hos voksne

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depression hos voksne

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Poul Videbech
Professor, overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Psykiatrisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Gustav Bizik (næstformand)
Overlæge
Region Nordjylland
Maike Andreasen
Overlæge
Region Midtjylland
Claus Havregaard Sørensen
Overlæge
Region Syddanmark
Dénes Langyel
Overlæge
Region Sjælland
Lars Vedel Kessing
Professor, overlæge
Region Hovedstaden
Niels August Willer Strand
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Jonas Meile
Speciallæge i almen medicin
Dansk Selskab For Almen Medicin
Klaus Martiny
Klinisk professor og overlæge
Inviteret af formanden
Martin Balslev Jørgensen
Professor, overlæge
Inviteret af formanden
Steen Duurloo Sørensen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk