Fagudvalget vedr. behandlingsresistent depression hos voksne

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende behandlingsresistent depression hos voksne

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
         
Poul Videbech
Professor, overlæge
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Odeta Jankuviené
Specialeansvarlig overlæge
    Region Nordjylland
         
Simon Hjerrild
Afdelingslæge
    Region Midtjylland
         
Claus Havregaard Sørensen
Overlæge
    Region Syddanmark
         
Dénes Langyel
Overlæge
    Region Sjælland
         
Lars Vedel Kessing
Professor, overlæge
    Region Hovedstaden
         
Leni Grundtvig Nielsen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Louise Wulff
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter  
         
Sidsel Arnsbang Pedersen
Læge, ph.d.
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Jonas Meile
Speciallæge i almen medicin
    Dansk Selskab for Almen Medicin
         
Klaus Martiny
Overlæge
    Inviteret af formanden  
         
Martin Balslev Jørgensen
Professor, overlæge
    Inviteret af formanden  
         

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen 
apn@medicinraadet.dk