Fagudvalget vedr. behandlingsresistent depression hos voksne

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depression hos voksne

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Poul Videbech
Professor, overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Nyudpegning i gang Region Nordjylland
Simon Hjerrild
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Claus Havregaard Sørensen
Overlæge
Region Syddanmark
Dénes Langyel
Overlæge
Region Sjælland
Lars Vedel Kessing
Professor, overlæge
Region Hovedstaden
Leni Grundtvig Nielsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Louise Wulff
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Sidsel Arnsbang Pedersen
Hoveduddannelseslæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Jonas Meile
Speciallæge i almen medicin
Dansk Selskab For Almen Medicin
Klaus Martiny
Overlæge
Inviteret af formanden
Martin Balslev Jørgensen
Professor, overlæge
Inviteret af formanden

Medicinrådets sekretariat

Anette Pultera Nielsen
Fagudvalgskoordinator
apn@medicinraadet.dk