Gå til hovedindholdet

Lægemidler og indikations­udvidelser

Medicinrådet udarbejder anbefalinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Du kan læse mere om Medicinrådets arbejde med nye lægemidler og indikationsudvidelser her.

Du kan abonnere på de enkelte lægemidler og modtage ændringerne via e-mail. Klik på  rss-ikonet, når du er inde på siden for det lægemiddel, som du gerne vil abonnere på.

Tilbagetrukne ansøgninger Arkiv

Viser 271 resultater

1 - 25 af 271 resultater
Sygdomsområde Specifik sygdom Lægemiddel Fagudvalg Status
Cancer Brystkræft Sacituzumab govitecan (Trodelvy) Brystkræft Ikke anbefalet
Neuromuskulære sygdomme Muskelsvind Risdiplam (Evrysdi) Spinal muskelatrofi Delvist anbefalet
Blodsygdomme Blødersygdom Etranacogene dezaparvovec (Hemgenix) Blødersygdomme Ikke anbefalet
Gastroenterologi Colitis ulcerosa Mirikizumab (Omvoh) Inflammatoriske tarmsygdomme Direkte indplaceret i behandlingsvejledning
Blodsygdomme Kronisk lymfatisk leukæmi Ibrutinib Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Direkte indplaceret i behandlingsvejledning
Blodsygdomme Kronisk lymfatisk leukæmi Ibrutinib + venetoclax Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Direkte indplaceret i behandlingsvejledning
Cancer Blodkræft Venetoclax (Venclyxto) i kombination med obinutuzumab Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Direkte indplaceret i behandlingsvejledning
Cancer Blodkræft Zanubrutinib (Brukinsa) Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Direkte indplaceret i behandlingsvejledning
Gigtsygdomme Lupus nefritis Voclosporin (Lupkynis) Gigtsygdomme Ikke anbefalet
Sjældne arvelige sygdomme Akondroplasi Vosoritid (Voxzogo) Sjældne medfødte sygdomme hos børn Ikke anbefalet
Stofskiftesygdomme Pompes sygdom Cipaglucosidase alfa (Pombiliti ) i kombination med miglustat (Opfolda) Medfødte stofskiftesygdomme Ikke anbefalet
Cancer Brystkræft Olaparib (Lynparza) Brystkræft Ikke anbefalet
Cancer Knoglemarvskræft Teclistamab (Tecvayli) Knoglemarvskræft (myelomatose) Anbefalet
Cancer Cancer pulmonis Atezolizumab (Tecentriq) i kombination med carboplatin og etoposid Lungekræft Ikke anbefalet
Immundefekter og transplantation Nyretransplantation Imlifidase (Idefirix) Nyretransplantation Ikke anbefalet
Cancer Nyrekræft Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med axitinib (Inlyta) Nyrekræft Ikke anbefalet
Cancer Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) Polatuzumab vedotin (Polivy) i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin og prednison (R-CHP) Lymfekræft (lymfomer) Ikke anbefalet
Cancer Brystkræft Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med paclitaxel, nab-paclitaxel eller gemcitabin + carboplatin Brystkræft Anbefalet
Dermatologi Atopisk dermatitis Lebrikizumab (Ebglyss) Atopisk eksem Direkte indplaceret i behandlingsvejledning
Cancer Cancer pulmonis Cemiplimab (Libtayo) Lungekræft Direkte indplaceret i behandlingsvejledning
Stofskiftesygdomme Amyloidose Daratumumab (Darzalex) i kombination med bortezomib, cyclophosphamid og dexamethason Knoglemarvskræft (myelomatose) Ikke anbefalet
Cancer Knoglemarvskræft Daratumumab (Darzalex) i komb. med lenalidomid og dexamethason Knoglemarvskræft (myelomatose) Ikke anbefalet
Hudsygdomme Alopecia areata Baricitinib (Olumiant) Atopisk eksem Ikke anbefalet
Cancer Brystkræft Tucatinib (Tukysa) i kombination med trastuzumab og capecitabin Brystkræft Anbefalet
Cancer Prostatacancer Olaparib (Lynparza) Kræft i blærehalskirtlen Ikke anbefalet
1 - 25 af 271 resultater
Henter

Fandt du ikke det, du søgte? Kig eventuelt i ARKIVET.