Gå til hovedindholdet

Voretigene neparvovec (Luxturna)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Novartis Healthcare
ATC-kode: S01XA27
Sygdomsområde:  Øjensygdomme Oftalmologi
Specifik sygdom:  Nethindedystrofi
Anvendelse:  Synstab som følge af arvelig RPE65-relateret nethinde dystrofi
Fagudvalg:  Øjensygdomme
Sidst opdateret: 29. april 2020

Anbefaling

Godkendt den 25. september 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende voretigene neparvovec som mulig standardbehandling til arvelig RPE65-relateret nethindedystrofi

Anbefalingen blev som version 1.0 godkendt den 25. september 2019 og revurderet som version 2.0 den 23. april 2020. 

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
07. november 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
07. november 2018 - 30. januar 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
08. marts 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
8. marts - 15. maj 2019. 
Medicinrådet har sendt udkastet til vurdering af lægemidlets værdi i høring hos ansøger
8. - 21. maj 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
21. maj 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
06. juni 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. april 2020. 

Medicinrådet godkendte anbefalingen den 25. september 2019, og har revurderet anbefalingen på rådsmødet den 23. april. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
25. september 2019. 

Vurderingen har været underlagt et fagligt clock-stop fra 19. juni til 8. august 2019. Medicinrådet har gennemført vurderingen på 21 uger og 4 dage.