Atezolizumab (Tecentriq)

Status: Færdigbehandlet

 

ANBEFALING

OBS: Der er udarbejdet en ny anbefaling for lægemidlet den 14. november

15. august 2018
Medicinrådets anbefaling vedrørende atezolizumab som mulig standardbehandling til ikke-småcellet lungekræft

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende atezolizumab som mulig standardbehandling til ikke-småcellet lungekræft

Om lægemidlet: 

Ansøger: Roche

Indikation: Lungekræft

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende lungekræft 

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop

     

Sidst opdateret: 15. august 2018

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

Afsluttet: 22. marts 2017

      Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

Afsluttet: 24. juli 2017

       
Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

22. december 2017:

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft NSCLC 1.0

21. marts 2018:

Rådet besluttede den 15. marts 2018, at protokollen skulle ændres, idet der skulle udfærdiges et nyt klinisk spørgsmål:
Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft NSCLC 1.1

15. maj 2018:

Rådets formænd har besluttet, at vurderingen skal foretages som oprindeligt planlagt, dvs. efter protokol version 1.0 (ses ovenfor)

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

31. januar 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

31. januar 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

Udvidet clockstop fra den 15. marts - 28. juni 2018

 

-

  Clock-stop
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

28. juni 2018 -  5. juli 2018

 

14 dage

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

28. juni 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) - 1.1 før afsluttet høring hos ansøger

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

5. juli 2018

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

28. juni 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) - 1.1

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

3. august 2018

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Anbefalingen er påbegyndt 1. august 2018

Medicinrådets anbefaling blev godkendt den 15. august 2018.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet