Gå til hovedindholdet

Atezolizumab (Tecentriq)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
ATC-kode: L01XC
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 14. november 2018

Anbefaling

Godkendt den 14. november 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende atezolizumab som mulig standardbehandling til ikke-småcellet lungekræft

Medicinrådet anbefaler atezolizumab som mulig standardbehandling til følgende grupper af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC):
• patienter med NSCLC stadie IIIB-IV med PD-L1 < 1 % med planocellulær histologi og sygdomsprogression under eller efter platinbaseret kemoterapi.
• patienter med NSCLC stadie IIIB-IV med PD-L1 ≥ 1 % uanset histologi med sygdomsprogression under eller efter platinbaseret kemoterapi.
Patienter, som er ALK- eller EGFR-positive, skal have modtaget targeteret behandling, før de behandles med atezolizumab.
Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi for ovennævnte patienter og omkostningerne ved behandling med atezolizumab.

Medicinrådet anbefaler ikke atezolizumab som mulig standardbehandling til patienter med NSCLC stadie IIIB-IV med PD-L1 < 1 % med ikke-planocellulær histologi og sygdomsprogression under eller efter platinbaseret kemoterapi.
Medicinrådet finder, at der ikke er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi for ovennævnte patientgruppe og omkostningerne ved behandling med atezolizumab.

OBS: Anbefalingen afløser en tidligere anbefaling for lægemidlet fra den 15. august 2018

Status for vurdering af lægemidlet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
10. oktober 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget det økonomiske beslutningsgrundlag fra Amgros
03. august 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
14. november 2018.