Fagudvalget vedr. lungekræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende lungekræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af

 
         
Christa Haugaard Nyhus
Overlæge
    Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav     Region Nordjylland
         
Halla Skuladottir
Overlæge, dr.med.
    Region Midtjylland
         
Stefan Starup Jeppesen
Afdelingslæge
    Region Syddanmark
         
Jeanette Haar Ehlers
Overlæge
    Region Sjælland
         
Lotte Engell-Nørregård
Afdelingslæge, ph.d.
    Region Hovedstaden
         
Annie Lorenzen
Klinisk farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
       
Nina Hannover Bjarnason
Overlæge, dr.med.
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Peder Fabricius
Ledende overlæge
    Dansk Selskab for Lungemedicin
         
Morten Hiul Suppli
Afdelingslæge, ph.d.
    Dansk Onkologisk Selskab  
         

Selskabet ser sig repræsenteret af øvrige medlemmer og ønsker derfor ikke at udpege yderligere medlemmer

    Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe
       
Nille Behrendt
Overlæge, dr.med.
    Dansk Patologiselskab
       

Selskabet ser sig repræsenteret af øvrige medlemmer og ønsker derfor ikke at udpege yderligere medlemmer

    Dansk Lunge Cancer Gruppe
       
Lisbeth Søbæk Hansen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
       
Finn Klausen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Akademisk medarbejder
Kathrine Juelsgaard Kenting
KJK@medicinraadet.dk