Fagudvalget vedr. lungekræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (12) Igangværende vurderinger (6)

Formand

Navn Indstillet af
Halla Skuladottir
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Region Nordjylland
Udpegning i gang Region Midtjylland
Lotte Holm Land
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Jeanette Haar Ehlers
Overlæge
Region Sjælland
Lotte Engell-Nørregård
Overlæge
Region Hovedstaden
Annie Lorenzen
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Nina Hannover Bjarnason
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Amal Durakovic
Overlæge
Dansk Lungemedicinsk Selskab
Morten Hiul Suppli
Afdelingslæge
Dansk Onkologisk Selskab
Selskabet ser sig repræsenteret af øvrige medlemmer og ønsker derfor ikke at udpege yderligere medlemmer Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe
Nille Behrendt
Overlæge
Dansk Patologiselskab
Selskabet ser sig repræsenteret af øvrige medlemmer og ønsker derfor ikke at udpege yderligere medlemmer Dansk Lunge Cancer Gruppe
Lisbeth Søbæk Hansen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Finn Klausen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator
aon@medicinraadet.dk