Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. lungekræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (26) Igangværende vurderinger (5)

Formand

Navn Indstillet af
Lotte Holm Land
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Anja Pagh
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Hjørdis Hjalting Schmidt
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Lotte Holm Land
Overlæge
Region Syddanmark
Udpegning i gang Region Sjælland
Svetlana Borissova
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Annie Lorenzen
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Sidsel Arnspang Pedersen
Læge, ph.d.
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Udpegning i gang Dansk Lungemedicinsk Selskab
Steen Riisgaard de Blanck (næstformand)
Afdelingslæge, ph.d.
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Selskabet ser sig repræsenteret af øvrige medlemmer og ønsker derfor ikke at udpege yderligere medlemmer Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe
Deltager ikke Dansk Patologiselskab
Selskabet ser sig repræsenteret af øvrige medlemmer og ønsker derfor ikke at udpege yderligere medlemmer Dansk Lunge Cancer Gruppe
Finn Klausen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Lisbeth Søbæk Hansen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Johanne Hagelberg Mosdal
Fagudvalgskoordinator
jhd@medicinraadet.dk