Fagudvalget vedr. leverbetændelse

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende leverbetændelse

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Forvaltningslovens § 4, stk. 2 har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

 

Indstillet af

 
         
Peer Brehm Christensen
Professor, overlæge, ph.d.
    Lægevidenskabelige Selskaber og Region Syddanmark
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Henrik Bygum Krarup
Overlæge, ph.d.
    Region Nordjylland
         
Rajesh Mohey
Overlæge, ph.d.
    Region Midtjylland
         
Toke Barfod
Overlæge, lektor, ph.d.
    Region Sjælland
         
Jan Gerstoft
Professor, overlæge, dr.med.
    Region Hovedstaden
         
Kim Peder Dalhoff
Professor, overlæge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Thomas Loof Hedegård
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Lone Galmstrup Madsen
Overlæge, ph.d.
    Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hapatologi  
         
Lone McColaugh
Patient/patientrepræsentant 
    Danske Patienter  
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk