Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. leverbetændelse

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverbetændelse

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Peer Brehm Christensen
Professor, overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Lone Hagens Mygind
Overlæge
Region Nordjylland
Rajesh Mohey
Overlæge
Region Midtjylland
Anne Øvrehus (næstformand)
Cheflæge
Region Syddanmark
Toke Barfod
Overlæge, lektor
Region Sjælland
Udpegning i bero Region Hovedstaden
Kim Peder Dalhoff
Professor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Stine Trolle Poulsen (barsel)
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Lone Galmstrup Madsen
Ledende overlæge
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
Mette Rye Clausen
Overlæge
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
Andreas Kjær
Sygeplejerske
Dansk Sygepleje Selskab
Lone McColaugh
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Nina Weis
Professor, overlæge
Inviteret af formanden

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk