Vurderinger af biosimilære lægemidler

Medicinrådet vurderer til hvilke patienter og under hvilke forhold et biosimilært lægemiddel kan ibrugtages


Medicinrådet har vurderet følgende biosimilære lægemidler (i alfabetisk rækkefølge):

 
Biosimilært adalimumab til dermatologien, gastroenterologien og reumatologien

15. august 2018


Biosimilært rituximab til non-Hodgkin Lymfom

14. september 2017


Biosimilært rituximab til reumatoid artritis, granulomatose med polyangiitis og mikroskopisk polyangiitis

13. september 2018


Biosimilært trastuzumab til anti-HER2 behandling af brystkræft
30. maj 2018