Biosimilært rituximab til non-Hodgkin Lymfom

Status: Færdigbehandlet

Ansøger: Orion Pharma og Sandoz A/S
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lymfomer
Fagudvalg:  Follikulært lymfom - AFVIKLET Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 14. september 2017

Medicinrådet vurderer, til hvilke patienter og under hvilke forhold et biosimilært lægemiddel kan ibrugtages.

Offentliggjort den 14. september 2017

Medicinrådets vurdering af ibrugtagning af biosimilært rituximab til non-Hodgkin lymfom